— Vesa Saarinen

Vihreiden hallitusryhmä linjasi syksyn painopisteitä

Hallitusryhmä linjasi syksyn painopisteistä

Tärkeitä ovat investoinnit työllisyyteen, ympäristöön ja liikenteeseen, korosti Vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki. Tällaisia ovat ainakin Pohjanmaan ratahankkeen jatkuminen keskeytymättä, joukkoliikennehankkeiden toteuttaminen ja metsäsektorin uudistumista tukevat hankkeet.

- Pohjanmaan kaksoisraiteen rakentamisen ja rahoituksen pitää jatkua keskeytyksettä niin, että siihen tarvittavat riittävät määrärahat sisältyvät ensi vuoden budjettiin. Hanke on kestävän liikenteen ja rataverkon kannalta merkittäviä ja sillä on myös merkittäviä yhteiskuntataloudellisia sekä ilmastopoliittisia hyötyjä. Hallitus on sitoutunut siihen, että liikenneinvestoinnit menevät tasan ratojen ja teiden välillä ja tästä lupauksesta on pidettävä kiinni, vaati Sinnemäki.

Hallitusryhmä keskittyi kokouksessaan lähiaikoina edessä oleviin merkittäviinuudistuksiin. Niistä ensimmäisenä jo syksyllä tulee ajankohtaiseksi sosiaaliturvauudistus. Erityisesti taantuman oloissa sosiaaliturvan kokonaisuudistus on aiempaakin välttämättömämpää.

 - Pitää uskaltaa tehdä rakenteellisia uudistuksia, joilla voidaan estää työttömyyden kasvua ja vähentää köyhyyttä. Lyhytaikaisesti uudistukset saavat myös maksaa. Kannustavilla sosiaaliturvauudistuksilla saadaan vähennettyä taantuman aiheuttamaa työttömyyden nousua ja inhimillistä kärsimystä, muistutti eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö.

Oikeusministeri Tuija Brax kiinnitti välittömien oikeuslaitoksen, syyttäjien ja vankeinhoidon rahoitusongelmien lisäksi huomiota erittäin nopeasti lisääntyvään tarpeeseen mm. vanhusten, vammaisten ja dementoituneiden edunvalvonnassa (entisessä holhoustoimessa).

- Jotta valtiollisen edunvalvonnan ajautuminen taloudelliseen kriisiin vältetään, on erittäin tärkeää, että kansalaiset tietäisivät ja ottaisivat käyttöön mahdollisuuden edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen. Tällä valtuutuksella meistä kukin voi itse valita luotettavan lähimmäisen huolehtimaan haluamallaan tavalla omaisuutensa hoidosta ja mahdollisten hoitotoiveiden huomioon ottamisesta. Kyse on ennen kaikkea meidän kaikkien elämänlaatua ja itsemääräämisoikeutta parantavasta toimesta. Sillä on myös merkittävät vaikutukset oikeusministeriön taloudelliseen tilanteeseen, korosti Brax

Jaa sivu: