— Lasse Miettinen

Vihreiden puoluehallitus: Myös puolueiden paikallis- ja piirijärjestöjen rahoitus avattava

Vihreille puoluerahoituksen avoimuus on aina ollut keskeinen demokratiakysymys. Rahoituksen avoimuudella varmistetaan, että rahoittajien ja puolueiden välille ei synny vääränlaisia sidoksia.

- Nyt kaikkien puolueiden rahoitus on niiden oman ilmoituksen mukaan pääpiirteittäin tiedossa. Avoimuudesta on tultava jatkuva käytäntö, Vihreiden puoluesihteeri Panu Laturi vaatii.

- Kuntien talous ja kaavoitus voivat tuottaa merkittävää taloudellista etua yrityksille tai yksittäisille henkilöille. Seuraavaksi on syytä avata puolueiden paikallis- ja piirijärjestöjen rahoitus, jotta myös nämä kytkökset selviävät.

Kunnalliset päätökset vaikuttavat paljon: yksittäinen kaavamerkintä voi nostaa maan arvoa ja hyödyttää maanomistajia tai rakennusliikkeitä. Tavaroiden ja palvelujen toimittajat hyötyvät kuntien tilauksista.

- Jo tasapuolisen kilpailun takia yksipuolisia taloudellisia kytköksiä ei saa olla. Yhtiöt tai suuret rahoittajat eivät saa ostaa yleistä- tai kilpailuetua rahalla, sanoo Laturi.

Puolueiden lähipiiriin kuuluu myös osakeyhtiötä, yhdistyksiä ja säätiötä, joiden kautta puolueet hankkivat rahoitusta. Näistä puolueille kanavoidut rahat osoittavat, että niissä liikkuu huomattavia summia. Vaalirahoituksessa esiin tulleiden tietojen ja aiempien paljastusten perusteella on olemassa vaara, että puolueita lähellä olevilla tahoilla saattaa olla kytköksiä esimerkiksi kaavoituksesta hyötyviin rakennusliikkeisiin tai rahoitusyhtiöihin.

- Rahoituksen avoimuuden pitää koskea myös puolueita lähellä olevia tahoja. Edes epäluuloja kytköksistä ei pidä voida syntyä. Puolueiden lähipiirit on käytävä läpi yhtiö, säätiö ja yhdistys kerrallaan ja luotava avoimet rahoituksesta kertomisen menettelytavat myös niihin, Laturi vaatii.

Vihreät ehdokkaat ovat julkaisseet yli tuhannen euron (ennen euroaikaa 5 000 markan) rahoituksena jo vuodesta 1999. Vihreät avasivat rahoituksensa ensimmäisenä puolueena 2008. Vaalirahoituksesta on kerrottu avoimesti: muun muassa puolueen 2007 saama suuri tuki lastenlääkäri Markus Rimónilta julkaistiin heti.

Vihreät julkistivat oman paikallis- ja piirijärjestöjen ulkopuolisen rahoituksensa tiistaina 18.8.2009.

Jaa sivu: