— Suvi Reijonen

Alanko-Kahiluoto: Pätkätyöläisellekin oikeus täyteen lomaan

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto vaatii tänään eduskunnassa jättämässään toimenpidealoitteessa myös epätyypillistä työtä tekeville oikeutta täyteen vuosilomaan.

- Nykyinen malli, jossa lomaa kertyy ensimmäisen vuoden aikana vähemmän, on aikansa elänyt. Se perustuu ajatukselle pitkäkestoisesta työsuhteesta. Pätkätyötä tekevä on käytännössä aina ensimmäisen vuoden työntekijä. Lomaa pitäisikin kertyä kaikille 2,5 päivää kuussa heti työsuhteen alusta alkaen, jotta pätkätyöläinen saisi nauttia samoista lomaoikeuksista kuin muutkin, vaatii Alanko-Kahiluoto.

Vuonna 2005 uudistetulla vuosilomalailla on parannettu epätyypillisissä työsuhteissa olevien asemaa siten, että lyhyetkin työsuhteet kerryttävät oikeutta vuosilomaan. Lain vaikutukset ovat kuitenkin jääneet olemattomiksi, koska pätkien väliin putoavalla ei käytännössä ole mahdollisuutta tarttua lomaoikeuteensa.

- Pätkätyöläisen on jo taloudellisista syistä pakko ottaa uusi työ vastaan heti kun sellainen löytyy. Myös sosiaaliturvan ja työn yhteensovittaminen tökkii pätkätyöntekijän kohdalla pahasti. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että työstä ansaittu lomakorvaus - siis pitämättömän loman rahallinen korvaus - syö työttömyysturvaa työsuhdetta välittömästi seuraavalta ajalta. Tällöin lomaoikeus ei toteudu lainkaan, toteaa Alanko-Kahiluoto.

- Ammattiyhdistysliike on perinteisesti keskittynyt normaalityösuhteessa olevien etujen ajamiseen. Olikin ilahduttavaa lukea pienen toimihenkilöliitto ERTO:n heinäkuinen kannanotto pätkätyöläisten lomaoikeuden puolesta. Valitettavasti työnantajajärjestö EK tyrmäsi ERTO:n avauksen heti sanomalla, että pätkätyöläisten lomaoikeuden parantaminen maksaisi liikaa työnantajalle. Työnantajalta tämä on käsittämätön asenne. Pätkätyön teettäminen on työnantajalle edullista, mutta pätkätyön tekijän loma ei saisi maksaa mitään, ihmettelee Alanko-Kahiluoto.

Alanko-Kahiluoto peräänkuuluttaa niin työmarkkinaosapuolilta kuin sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmistelevalta Sata-komitealta yhteistä tahtoa pätkätyöläisten aseman parantamiseksi.

- Sata-komiteasta on tultava esityksiä, joilla aukkoja pätkätyöläisten sosiaaliturvassa parannetaan. Tässä vaaditaan nyt niin työnantajilta kuin ammattiliitoiltakin näyttöä solidaarisuudesta, toteaa Alanko-Kahiluoto.

Toimenpidealoite verkossa

Jaa sivu: