— Suvi Reijonen

Alanko-Kahiluoto ryhmäpuheessa: Vanhustenhoidossa täyskäännös ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen

Vihreät haluavat, että sosiaali- ja terveydenhuollossa tehdään kokonaiskäännös kohti perustason vahvistamista ja ennaltaehkäisyä. Ministeri Risikon esittämä vanhuspalvelulaki olisi oikea väline vanhuspalveluiden laadun parantamiseen. Sillä vahvistettaisiin perustason normiohjausta ja estettäisiin rahan valuminen erikoissairaanhoitoon.

- Nykyinen tilanne on johtanut siihen, että vanhuksia hoidetaan aina ikään kuin väärissä paikoissa. Hyväkuntoiset vanhukset makaavat terveyskeskusten vuodeosastoilla, jolloin heidän toimintakykynsä heikkenee, ja pian heidän paikkansa on sairaalassa. Perustason vahvistamisella ja kuntoutuksella tämä voidaan välttää, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa välikysymyskeskustelussa.

Vihreiden mielestä Kelan kuntoutuksen yläikärajaa pitää nostaa nykyisestä 65 vuodesta ainakin 68 ikävuoteen. On tutkimuksellista näyttöä siitä, että oikea-aikaisella kuntoutuksella voidaan parantaa ja ylläpitää ikäihmisten toimintakykyä sekä pidentää mahdollisuutta asua omassa kodissa.

- Vanhuus ei ole sairaus, vaan osa elämää. Haluamme yhteiskunnan, jossa vanhuuden voi kohdata yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä, ei laitokseen eristettynä hoidokkina. Tämä edellyttää sitä, että poliittisin päätöksin tuetaan vanhusväestön toimintakykyä, vireyttä ja mahdollisuutta viettää täyttä elämää osana muuta yhteisöä. Ikääntyneiden tulee päästä vaikuttamaan heitä itseään koskeviin päätöksiin, Alanko-Kahiluoto vaati.

Ryhmäpuhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: