— Suvi Reijonen

Brax: Vanhuspalvelulaille on tarvetta

Oikeusministeri Tuija Brax puheessaan valtuuskunnassa:

”Oikeusministerin roolista käsin vanhustenhoidon pahimmat laiminlyönnit näyttäytyvät ihmisoikeusloukkauksina. Esittelin kaksi viikkoa sitten eduskunnalle Suomen historiassa ensimmäisen kotimaisiin ongelmiin laajasti paneutuvan ihmisoikeusselonteon, jossa vanhustenhoidon keskeisiä ongelmia ruoditaan usean sivun verran. Yksi merkittävä selonteon havainto oli, ettei kunnille vanhustenhoitoon osoitetut valtionavut ole kaikilta osin päätyneet vanhustenhoitoon. Korvamerkitsemättömyys on aito ongelma ja Paula Risikon esittämä ajatus vanhuspalvelulaista saattaa hyvinkin olla oikea ratkaisu tässä asiassa.”

Oikeusministeri on myös perhelainsäädännöstä vastaava ministeri.

”Tänä syksynä viimeistelemme esitystä avopuolisoita koskevaksi lainsäädännöksi. Tämä esitys on herättänyt paljon keskustelua.

Lainsäädäntöä tarvitaan lähinnä niissä tilanteissa, joissa avopuolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen esimerkiksi omaisuuden erottelusta. Pitkään kestäneen avoliiton jälkeen on jo käytännössäkin mahdotonta tietää, kuka omistaa mitä. Tätä varten luotaisiin mahdollisuus hakea tuomioistuimelta pesänjakajan määräämistä.

Mielestäni ehdotetut uudistukset ovat tärkeitä, sillä avoliittoperheiden osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä yli 20 prosenttia (21,2) kaikista suomalaisista perheistä on avoliittoperheitä, ja noin 40 prosentissa (38) näistä perheistä on yksi tai useampi lapsi. Avoliitto ei siis ole kaikille vain ohi menevä välimenokausi ennen avioliittoa.

Ajatukseni on ollut, että ehdotetut uudistukset eivät lainkaan soveltuisi lyhytkestoisiin parisuhteisiin, vaan vähintään viisi vuotta kestäneeseen yhteiselämään. Vaihtoehtoisesti yhteistaloussuhteen pysyvyyttä kuvaisi se, että avopuolisoilla on tai on ollut ainakin yksi yhteinen tai yhteishuollossa oleva lapsi. Avoliittoja koskevaa lainsäädäntöä sovellettaisiin samalla tavoin samaa ja eri sukupuolta oleviin parisuhdekumppaneihin.

Käytännössä valtaosa avopuolisoiden omistussuhteiden selvittelystä perustuu avopuolisoiden välisiin sopimuksiin, eikä tätä lähtökohtaa ole tarkoitus muuttaa. Avopuolisot voisivat aina sopia, ettei suurinta osaa uudesta lainsäädännöstä sovelleta heidän avoliittoonsa.”

Puhe kokonaisuudessaan verkossa:

 

Jaa sivu: