— Suvi Reijonen

Haavisto: Ihmisoikeusnäkökulma huomioitava aseteknologian viennissä

Vihreä eduskuntaryhmä kiinnitti ihmisoikeusselonteon käsittelyssä huomiota siihen, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on vaarana, että tiettyjen ihmisryhmien tilanne vaikeutuu entisestään. Tällainen ihmisryhmä ovat esimerkiksi vanhukset. Eduskuntaryhmä katsoo, että on muun muassa laadittava valtakunnallinen vanhuussuunnitelma, jotta alan sirpaleisesta valvonnasta päästäisiin eroon.

Eduskuntaryhmä kiinnittää huomiota myös saamelaisten oikeuksien toteutumiseen. Selonteon mukaan saamelaiset ovat EU-alueen ainoa alkuperäiskansa.

- Katsomme, että yksi keino vahvistaa saamelaisten asemaa edelleen on ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen n:o 169 ratifiointi. Tämä pitäisi tehdä viipymättä, Pekka Haavisto sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa ihmisoikeusselonteon käsittelyssä.

Vihreät kiinnittävät huomiota myös aseteknologian vientiin konfliktialueille. Israelin ja Palestiinan konflikti on esimerkki pitkään jatkuneesta konfliktista, jossa ihmisoikeusloukkauksiin ovat syyllistyneet molemmat osapuolet.

- Viime vuodenvaihteessa Israel teki palestiinalaisille kuuluvalla Gazan alueella sotilasoperaation, jossa selvitysten mukaan kuoli myös suuri määrä siviilejä. Suomalaisilla yrityksillä on viime vuosina ollut aseteknologista vientiä Israeliin. Kun sodan tuhoja nyt tarkastellaan, herää kysymys, pitäisikö Suomen asevientikäytäntöä entisestään kiristää myös ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Periaatteenahan on ollut, että konfliktialueille aseita ei toimiteta, Pekka Haavisto sanoi.

Vihreä eduskuntaryhmä toivoo, että eduskunta edellyttää hallitukselta toimintaohjelmaa ihmisoikeuspolitiikan linjausten toteuttamiseksi.

- Toimintaohjelmassa Suomen ihmisoikeuspolitiikan tavoitteille määriteltäisiin aikataulu, hintalappu ja tarvittavat lainsäädännölliset toimet, kansanedustaja Pekka Haavisto totesi ryhmäpuheessa.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

Jaa sivu: