— Suvi Reijonen

Niinistö valtuuskunnassa: Hallitus edistämään puurakentamisen renessanssia

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö käsitteli valtuuskuntapuheessaan vihreää talouspolitiikkaa:

“Vihreät ovat asettaneet tavoitteekseen 50 000 uutta viherkaulustyöpaikkaa Suomeen vuoteen 2017 mennessä. Näitä tulevaisuuden menestysalan työpaikkoja ei kuitenkaan Suomeen saada, jos elvytysrahat upotetaan vanhan talousrakenteen ylläpitämiseen.

Suomen talous on perinteisesti ollut vahvasti riippuvainen viennistä. Tämä riippuvuus on tehnyt tästäkin taantumasta meillä vaikean; vientimme on laskenut vuodessa 36 prosenttia.

Nostaaksemme vientimme aiemmalle tasolle, meidän on löydettä uusia menestystuotteita vanhojen vientituotteidemme rinnalle. Uusi kukoistus ei synny entisin konstein. Suomen on rohkeasti avauduttava uusille ajatuksille ja innovaatioille.

Metsäteollisuuden rakennemuutos avaa uudet mahdollisuudet myös puupohjaiselle bio- ja energiataloudelle. Kun massateollisuus ei tarvitse enää yhtä paljon puuta omiin prosesseihinsa, uusia, jalostusarvoltaan paperia ja sellua paljon korkeampia tuotteita, on välttämätöntä kehittää.

Yhtenä painopistealueena tulisi olla puurakentamisen renessanssi. Suomen hallituksen tulisi pikaisesti luoda laaja strategia puurakentamisen edistämiseksi. Se vähentäisi rakentamisen aiheuttamia päästöjä kotimaassa merkittävästi ja loisi samalla edellytykset uudelle suomalaiselle vientimenestykselle.

Suomen energia-alan tulevaisuuden työpaikkoja uhkaa viherelvytyksen rajallisuuden lisäksi ydinvoiman lisärakentaminen. Jos Suomessa tehdään päätös yhdenkin uuden reaktorin rakentamiseksi, tulee se viemään kohtuuttomasti pääomia suomalaisten tulevista työpaikoista vihreän talouden rakentamisessa. Ja lukitsee meidät vielä 60 vuodeksi tuhlaavaa elämäntapaa ylläpitävään fissioenergiaan hetkellä, jolloin pitäisi panostaa merkittävästi uuden, kestävän energiatalouden luomiseen.

Ydinvoima sitoo valtavasti suomalaista pääomaa energiaratkaisuun, jonka tulevaisuus on lyhyt. Ydinvoima ei pohjaudu suomalaiseen osaamiseen tai teknologiaan - se ei luo suomalaista vientiä maailmalle, eikä se tuo työtä suomalaisille.

Ydinvoiman lisärakentaminen uhkaa vain tuoda muun Euroopan ydinjätteet Suomeen.”

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

Jaa sivu: