— Suvi Reijonen

Niinistö vuoden 2010 budjetin lähetekeskustelussa: Tavoitteeksi otettava työllisyysveroasteen lasku

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö arvioi Vihreiden ryhmäpuheessa, että hallituksen budjettiesitys vuodelle 2010 on kokonaisuutena arvioituna vastuullinen. Budjettiesitys on noin 13 miljardia euroa alijäämäinen. Veropäätökset ovat kokonaisuudessaan ensi vuoden osalta elvyttäviä, mutta budjettiriihessä tehtiin kuitenkin jo veropohjaa vahvistavia päätöksiä. Ne astuvat voimaan vuoden 2010 heinäkuun alussa suhdannetilanteen kannalta järkevässä ajankohdassa.

Niinistö kommentoi myös tulevia veroratkaisuja Vihreiden näkökulmasta.

- Vihreän eduskuntaryhmän mielestä on tärkeää, että hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi pidämme huolta veropohjan laajuudesta ja riittävyydestä. Samalla meidän on varmistettava, että verotus on oikeudenmukaista. Verotuksella on kavennettava tuloeroja, vahvistettava ihmisten oikeutta työhön sekä ohjattava kulutusta ympäristöystävälliseksi.

Velkaantumista on lähivuosina ryhdyttävä rajoittamaan, eikä tätä voida tehdä ilman verojärjestelmän uudelleenarviointia. Veropolitiikan yleinen suunta on työn verotuksesta ympäristöveroihin ja muihin välillisiin veroihin.

- Korkea työn verotus heikentää työn kannattavuutta ja ohjaa työnantajia minimoimaan työntekijöiden määrän. Vihreä eduskuntaryhmä haluaa korostaa, että erityisesti pienituloisten työn verottaminen on niin kansantaloudellisesti kuin sosiaalisesti kyseenalaista.

Vaikka hyvätuloiset välillä huokailevat 50 prosentin marginaaliveroasteesta, todelliset ongelmat verotuksen kannustavuudessa ovat pienituloisilla.

- Keskimääräinen työllisyysveroaste eli se, mitä työttömältä vähenee työansioista verotuksen ja tukien pienenemisen myötä, on noin 62 prosenttia. Siis kaikkein pienituloisimmilla on korkeimmat marginaaliverot, Niinistö huomautti.

Ryhmäpuhe kokonaisuudessaan 

Jaa sivu: