— Suvi Reijonen

Sinnemäki: Pääomaverotusta kiristettävä maltillisesti

Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki puheessaan valtuuskunnassa:

”Kevään 2011 eduskuntavaalit ovat suuret verovaalit. Kaikki puolueet näyttävät olevan yksimielisiä siitä, että ensi vaalikaudella verotus kiristyy. Jos haluamme pitää edelleen kiinni hyvinvointipalveluista, veroasteen nostaminen on valtiontalouden kannalta välttämätöntä. Vihreiden verolinjauksia on työstetty keväästä asti.

Vihreällä verouudistuksella on kolme tavoitetta: oikeudenmukaisuus, ympäristöohjaus ja kansantalouden kestävyys

Työn verotusta ei pidä ainakaan ensimmäisenä kiristää. Väestön ikääntyminen tarkoittaa, että on ihan hyvä, jos ihmiset kokevat työnteon kannattavaksi. Pienten palkkatulojen verotusta pitäisi itse asiassa keventää, kuten olemme useaan otteeseen vaatineet. Se vähentäisi köyhyyttä, parantaisi työnteon kannattavuutta ja tasaisi tulonjakoa.

Suomen verojärjestelmän suurin kysymys on pääomatulojen verotuksessa. Useiden miljoonien pääomatuloista maksetaan veroa 28 prosenttia, kun tuloveron puolella samaan riittävät noin 36 000 euron tulot.

Kaikkien ryhmien on osallistuttava taantuman laskujen maksamiseen. Pääomaverotusta on maltillisesti kiristettävä. Tämä parantaisi verotuksen oikeudenmukaisuutta. Erityisen vaikea on kysymys listaamattomien yritysten verottomista osingoista. Nollaverokanta ei ole koskaan terveen verojärjestelmän piirre, nollaverokannassa on liian iso kannuste muuttaa työtuloja pääomatuloiksi ja itse asiassa se saattaa myös muodostaa kasvun esteen yrityksille. Vero-oikeuden professori Heikki Niskakangas kritisoi verottomien osinkojen jakamista tällä viikolla. Mutta on myös hyvä tiedostaa, että omistajayrittäjät näkevät yhtiön maksaman veron ja osinkoveron yhtenäisenä, ja järjestelmän yrittämiseen kannustavana.

Vihreiden valtuuskunnan tulee pienyrittäjyyttä pohtiessaan käydä läpi osinkoverotusta yrittäjyyden, tuloerojen ja toimivan verojärjestelmän kannalta.

Oppositio on pitkälti vältellyt kysymystä julkisen talouden tasapainottamisesta. Ensi vuoden valtion budjettiin otetaan 13 miljardia velkaa. Rikkaiden verotuksen kiristämisessä on kyse oikeudenmukaisuudesta, mutta valtiontalouden vajeen rahoittamiseen tarvitaan muita keinoja. Valinta tehdään kulutusverojen (erityisesti arvonlisävero), kiinteistöveron ja tuloveron kesken. Kuten totesin, tuloveron kiristämisen suhteen olisin melko varovainen.

Vihreiden linjana pitää olla lisärahan hakeminen valtiolle arvonlisäverosta, kiinteistöverosta ja ympäristöveroista.

Ympäristöveroja tarvitaan etenkin päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla: yksityisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöistähän kolme neljäsosaa tulee asumisesta, liikkumisesta ja ruoasta.”

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

Jaa sivu: