— Suvi Reijonen

Vihreä eduskuntaryhmä: Koko poliittisen kulttuurin muututtava vaalirahoituksessa

Koko poliittisen kulttuurin muututtava vaalirahoituksessa

- kriisi koskee kaikkia vanhoja puolueita

Vihreä eduskuntaryhmä on erittäin pettynyt vanhojen puolueiden ja näiden ehdokkaiden toimintaan vaalirahoituksessa. Tehdyt paljastukset ovat vakava peruste sille, että vaalirahoitukseen on saatava pikaisesti aikaan kehittynyt, läpinäkyvä lainsäädäntö. Vihreät ovat valmiita keskustelemaan vaalirahoituskriisin ratkaisusta kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa yhdessä. Vaalirahoituksen uudistamista pohtivassa työryhmässä ovat edustettuna kaikki eduskuntapuolueet.

Vihreiden luottamus hallituksen ja eduskunnan toimintakykyyn on nyt sen varassa, saadaanko tarpeelliset uudistukset aikaan. Hallituksen tiedonannossa on linjattava konkreettiset tavoitteet avoimuuden takaavalle lainsäädännölle. Eduskunnan hajottaminen ei palvelisi lainsäädännön nopeaa aikaansaamista: nimenomaan vihreällä oikeusministerillä on parhaat edellytykset vaalirahauudistuksen vetämiseen, koska kaikki vanhat puolueet ovat itse osallisia kriisissä.

Paitsi lain, myös poliittisen kulttuurin ja toimintatapojen on muututtava. Rahoituslähteitään ovat salanneet ja kyseenalaiseen vaalirahojen kanavointiin on syyllistynyt osa sekä oppositio- että hallituspuolueista ja näiden ehdokkaista. Jakolinja rahoituksen avoimuudessa kulkee vanhojen ja uusien puolueiden välillä.

- Säätiöiden tapaus on paljastanut, että perinteiset poliittiset puolueet elävät edelleen vanhanajan kabinettipolitiikan aikaa. Kaikkien vanhojen puolueiden on muutettava toimintatapojaan ja osoitettava, että ne ottavat synnyttämänsä luottamuskriisin vakavasti, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo.

Vihreiden tärkein tavoite on nyt saada uusi vaalirahoituslaki valmiiksi mahdollisimman nopeasti.

Laissa on säädettävä läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisäämisestä. Vihreiden kanta on, että kaikki 2 000 euroa ylittävät lahjoitukset ja vastikkeellinen tuki kuten seminaariliput on ilmoitettava.

Vihreät esittävät myös ehdokkaille kampanjakattoa.

Lainsäädännössä on määriteltävä, että puolue ei voi ottaa vastaan tukea, jonka alkuperää ei voi selvittää. Yksittäisen ehdokkaan tukemiseen on säädettävä riittävän alhaiset katot yksittäisen lahjoituksen suuruudelle. Piiri- ja kunnallisjärjestöjen on toimittava samoin säännöin kuin puolueen. Muiden puolueiden on Vihreiden tavoin avattava myös piirien ja paikallisyhdistysten tilit tai ainakin ilmoitettava saamansa lahjoitukset.

Puolueiden ympärille on rakennettu erilaisten yhdistysten ja yritysten viidakko. Näiden tilit tulisi avata ja niitä tulisi koskea samat säännöt kuin kaikkea muutakin puoluerahoitusta.

Vihreä eduskuntaryhmä pitää erityisen paheksuttavana sitä, että raha-automaattiavustuksia on ohjattu puolueiden vaalitukeen.

- RAY:n arvokasta tehtävää on erityisesti suojeltava. Poliisin on syytä tutkia kaikki epäilyt, jotka liittyvät julkista tukea saavien säätiöiden rahojen kanavoimiseen vaalikampanjointiin, Niinistö sanoo.  

Jaa sivu: