— Suvi Reijonen

Vihreiden puoluehallitus: Vanhempainvapaata pidennettävä, isien oikeutta jäädä kotiin vahvistettava

Vihreiden puoluehallitus esittää vanhempainvapaajärjestelmän uudistamista

Pienten lasten kotihoito jakautuu vanhempien kesken yhä hyvin epätasaisesti. Vihreät pitävät tärkeänä, että isien mahdollisuutta jäädä kotiin parannetaan. Tavoite eteni tällä viikolla, kun hallitus antoi esityksen isäkuukauden pidentämisestä kahdella viikolla.

- Esitämme, että seuraavaksi aloitetaan laaja uudistus, jossa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaajärjestelmä muutetaan uudeksi vanhempainvapaaksi. Uuden vanhempainvapaan kesto olisi 15 kuukautta. Vanhempainvapaa koostuisi kolmesta viiden kuukauden jaksosta, joista yhden on oikeutettu käyttämään äiti, yhden isä ja yksi on jaettavissa vanhempien sopimalla tavalla. Vapaita ei ole tietenkään pakko käyttää, vaan kyse on mahdollisuudesta, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö toteaa.

Nykyisin vanhempainvapaa päättyy lapsen ollessa 9-10 kuukauden ikäinen, ja vanhempainvapaa on vapaasti jaettavissa vanhempien kesken. Nyt vain 10,5 prosenttia isistä pitää pitää vanhempainvapaata. Vihreiden nyt esittämä, niin sanottu 5+5+5 -malli on välitavoite matkalla 6+6+6-mallin toteuttamiseen pitkällä tähtäimellä.

Tutkimuksissa on todettu, että mitä enemmän isät viettävät vauvan kanssa aikaa, sitä enemmän he osallistuvat kasvatukseen myös myöhemmin.

- Isälle korvamerkittyä oikeutta vanhempainvapaaseen on laajennettava, jotta vastuu perheestä jakautuu tasaisemmin. Näin luodaan puolisojen välille aitoa tasa-arvoa. Vanhempainvapaan laajentaminen on tärkeää myös isä-lapsi-suhteen syvenemisen kannalta. Kun vastuu lasten arjesta on molemmilla, se vahvistaa myös naisten asemaa työelämässä. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan isän perhevapaan käyttö lisää kokonaisuudessaan perheen hyvinvointia ja vähentää avioeroriskiä, Niinistö sanoo.

Pohjoismaiset kokemukset kertovat, että isäkiintiö lisää selvästi perhevapaiden käyttöä miesten keskuudessa. Isät käyttävät perhevapaapäivistä Suomessa vain noin 9 %, kun Ruotsissa isien osuus on yli 20 ja Islannissa yli 30 %. Asenteet eivät selitä eroa maiden välillä - ratkaisevaa on isille korvamerkityn vapaan pituus. Mitä pitempi isyysvapaan osuus on, sitä helpompi isän on voittaa ympäristön paineet ja valita pitkäaikainen vanhempainvapaa.

Vanhempainvapaakauden pidentäminen on pienten lasten vanhempien eniten kannattama perhevapaiden uudistus. Vapaata ei ole nyt toteutettavaa isäkuukauden jatkamista ennen pidennetty 20 vuoteen. Kelan ja Stakesin selvitysten mukaan isille tarkoitettu vanhempainvapaa on taloudellisesti yllättävän kannattava. Koko perheen tulot voivat jopa kasvaa veroprosentin laskun takia.

Lähteitä:

Stakes perhevapaista

Isyys.net

Tukholman yliopiston tutkimus perhevapaista

Jaa sivu: