— Suvi Reijonen

Alanko-Kahiluoto: Ay-liikkeen huolehdittava myös pätkätyöläisten edunvalvonnasta

AY-liikkeen huolehdittava myös pätkätyöläisten edunvalvonnasta - kytkös perus- ja ansioturvan väliltä poistettava

Ammattiyhdistysliikkeen pitää päivittää itsensä 2000-luvulle. Sen on toden teolla ryhdyttävä ajamaan myös pätkä- ja silpputyötä tekevien etuja, vaatii Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

- Pätkä- ja silpputöitä tekevät ovat heikoimmassa asemassa myös ay-liikkeen sisällä. Heidän asemansa parantaminen vaatii ay-liikkeen sisäisen demokratian parantamista, Alanko-Kahiluoto toteaa. Hän puhui tänään SAK:n järjestämässä, prekariaatin ja ay-liikkeen yhteistyötä käsitelleessä seminaarissa.

Esimerkki ay-liikkeen sisäisestä epäsolidaarisuudesta on ay-liikkeen puolustama ansio- ja perusturvan välinen kytkös. Kytköksen vuoksi työttömien perusturvaa ei käytännössä voida korottaa ellei myös ansioturvaa koroteta. Tämä tekee perusturvan korottamisesta erittäin kallista ja käytännössä estää sen.

- Perus- ja ansioturvan yhtaikainen korottaminen sementoi pysyviksi myös tuloerot, jotka ovat pysyneet samoina paitsi liittojen sisällä, myös nais- ja miesvaltaisten alojen välillä vuosikymmenestä toiseen.

- Sosiaaliturvaa uudistavan Sata-komitean on purettava ansiosidonnaisen ja perusturvan kytkös edes väliaikaisesti ja korotettava perusturvaa. Myös ay-liikkeellä on komiteassa edustus. Sen on nyt syytä lopettaa kytköksellä kikkailu ja keskittyä todelliseen pienituloisten ja pätkätyöläisten edunvalvontaan.

- Ay-liikkeen on tarkistettava omia arvojaan ja kysyttävä, onko sen tehtävä ainoastaan paremmin toimeentulevien puolustaminen vai myös heikompiosaisten aseman parantaminen, Alanko-Kahiluoto vaatii.

Jaa sivu: