— Suvi Reijonen

Kasvi tulevaisuusselonteosta: Suomen tulevaisuus on uusiutuvissa, ei ydinsähkön viennissä

Tulevaisuusselonteossa linjattu 80 prosentin päästötavoite vuodelle 2050 tarkoittaa, että Suomi siirtyy lähes päästöttömään energian tuotantoon ja autoiluun. Selonteko osoittaa, että tämä on tehtävissä ilman ydinvoiman lisärakentamista. Suomen tie on energiatehokkuudessa ja uusiutuvissa energiamuodoissa. Energiankulutusjuhlat ovat päättyneet.

- Ydinvoiman lisärakentaminen johtaisi siihen, että riittävän tiukat toimet energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi laiminlyödään. Menettäisimme kymmeniä tuhansia energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan perustuvia työpaikkoja, jotka olisi mahdollista luoda jo ensi vuosikymmenellä, Vihreiden ryhmäpuheen pitänyt Jyrki Kasvi sanoi.

Vaatimukset ydinvoiman lisärakentamisesta eivät perustu faktoille sähkön kulutuksesta. Sähkönkulutuslukujen perusteella lisäydinvoimaloiden sähkö menisi käytännössä vientiin.

- Haluammeko me todella Suomeen muun Euroopan ydinjätteet, jotta kansainväliset energiayhtiöt saisivat viedä Suomesta sähköä muuhun Eurooppaan?, Kasvi kysyi.

Vihreiden mielestä hallituksen jo tekemät ilmastopoliittiset toimet toimenpiteet ovat hyvä alku, mutta jatkoa tarvitaan.

- Liikenteen maksuilla ja veroilla pitäisi nykyistä aktiivisemmin ohjata ihmisiä valitsemaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja suosimaan joukkoliikennettä. Maksujen tuotto on käytettävä joukkoliikenteen kehittämiseen. Vastaavasti käyttövoimavero tulisi poistaa sähköautoilta.

Uusiutuvan energian syöttötariffeja selvittänyt työryhmä esitti niiden rajaamista pois pieniltä voimaloilta.

Vihreiden kanta on, että myös maatilojen biokaasureaktoreiden ja pienten tuulivoimaloiden tuottamalle sähkölle on saatava syöttötariffit.

Suomen on toimittava Vihreiden mielestä esimerkkinä muille maille siitä, että kunnianhimoisen ilmastopolitiikka on mahdollista ja kannattavaa.

- Moni väittää, ettei Suomessa kannata tehdä mitään ilmastopäästöjen vähentämiseksi, jos Kiinaa ja Intiaa ei saada mukaan ilmastotalkoisiin. Meillä ei ole moraalista oikeutta vaatia väestöään köyhyydestä nostavalta Kiinalta valtavia päästövähennyksiä, jos meidän omat päästömme ovat kiinalaisiin verrattuna kolminkertaiset. Kiina on kuitenkin päättänyt investoida vihreään elvytysohjelmaansa yli kolme kertaa Suomen valtion budjetin, 146 miljardia euroa. Jo nyt Kiina on maailman suurin uusiutuvan energian tuottaja, Kasvi huomautti.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: