— Suvi Reijonen

Niinistö Jyväskylässä: Talouden uusi nousu lähtee vihreästä teknologiasta ja monipuolisesta pk-yrittäjyydestä

Vihreiden mielestä Suomi on ollut liian riippuvainen harvoista vientiin keskittyneistä suuryrityksistä. Vientiä tarvitaan jatkossakin, mutta uutta nousua on etsittävä myös uudenlaisilta kasvualoilta ja kotimaiseen kysyntään perustuvasta pk-yrittäjyydestä. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö puhui Jyväskylän Vihreiden tilaisuudessa keskiviikkona vihreästä taloudesta.

- Suomesta puuttuu eurooppalaisessa vertailussa satoja tuhansia palvelualan työpaikkoja. Nämä ovat työpaikkoja, jotka eivät lähde globalisaation myötä Kiinaan. Nämä ovat työpaikkoja, joita on mahdollista luoda koko maahan ja jotka parantavat pysyvästi suomalaisten elämänlaatua. Näitä työpaikkoja voidaan luoda esimerkiksi pienituloisen työn verotuksen keventämisellä, Niinistö sanoi.

Myös perinteisillä vahvuusaloillamme on lavennettava osaamistamme ja luotava uusia menestystuotteita. ICT-alalla Suomi on liikaa keskittynyt herkästi halvemman kustannustason maihin siirtyvään bulkkiteknologiaan, kun esimerkiksi Ruotsi on satsannut voimakkaasti sähköisiin sisältöpalveluihin.

Metsäalalla osaamisemme on keskittynyt selluun ja paperiin. Kun massateollisuus ei tarvitse enää yhtä paljon puuta omiin prosesseihinsa, uusia, jalostusarvoltaan paperia ja sellua paljon korkeampia tuotteita, on välttämätöntä kehittää.

- Yhtenä painopistealueena tulisi olla puurakentamisen renessanssi. Suomen hallituksen tulisi pikaisesti luoda laaja strategia puurakentamisen edistämiseksi. Se vähentäisi rakentamisen aiheuttamia päästöjä kotimaassa merkittävästi ja loisi samalla edellytykset uudelle suomalaiselle vientimenestykselle.

Niinistön mielestä Suomi tarvitsee ekonomian ja ekologian liittoa, jotta voimme ratkaista ilmastonmuutoksen ja talouskriisin haasteet.

- Vihreät on asettanut tavoitteekseen 50 000 uutta viherkaulustyöpaikkaa Suomeen vuoteen 2017 mennessä. Näitä tulevaisuuden menestysalan työpaikkoja ei kuitenkaan Suomeen saada, jos elvytysrahat upotetaan vanhan talousrakenteen ylläpitämiseen.

Vihreille on tärkeää, että yrittäjyydellä pyritään ratkaisemaan myös yhteiskunnallisia ongelmia. Tällainen yhteiskunnallinen yrittäjyys on usein ratkaisu niin ihmisten arjen kuin koko yhteiskunnan kehityksen tarpeisiin. Jyväskylässä on hyviä esimerkkejä uudenlaisesta luovasta yrittäjyydestä ja uusien kasvuyritysten tukemisesta, kuten Hub-yrittäjäyhteisö ja Protomo-hanke.

Vihreän talouden työllisyystavoitteet verkossa

Jaa sivu: