— Suvi Reijonen

Niinistö valtuuskuntapuheessaan: Opintotuki on sidottava indeksiin

Opintotuki sidottava indeksiin

- yliopistouudistuksesta johtuvat menot on korvattava yliopistoille

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö vaati valtuuskuntapuheessaan perusturvan parantamista.

- Opintotuki on tasokorotuksenkin jälkeen alhaisempi kuin 1990-luvun alussa: tämä johtuu siitä, että yhtenä harvoista perusturvaetuuksista opintotuki ei ole sidottu indeksiin. Sata-komitea esitti väliraportissaan muiden toistaiseksi indeksiin sitomattomien perusturvaetuuksien osalta jo tätä. Vihreiden mielestä myös opintotuki on sidottava indeksiin, jotta tulevina vaikean julkisen talouden vuosina ei jälleen käy niin, että nousevat sukupolvet laitetaan taantuman maksajiksi, Ville Niinistö totesi puheessaan.

Vihreät suhtautuvat kriittisesti esitettyihin ajatuksiin osa-aikaopiskelijoiden rajaamisesta opintotuen ulkopuolelle.

- On parempi, että opiskelija opiskelee edes osa-aikaisesti kuin ei ollenkaan. Tällaisen rajoituksen vaikutus voi olla opintonsa läpäisevien osuuden lasku, ehkä juuri perheellisten opiskelijoiden osalta.

Vihreät ovat pitäneet Aalto-yliopiston ja muiden halukkaiden säätiöyliopistojen perustamista mielenkiintoisena avauksena. Säätiöyliopistoja ei saa kuitenkaan toteuttaa muiden yliopistojen kustannuksella. Julkisen vallan on kohdeltava perusrahoituksessa kaikkia yliopistoja samojen opetuksellisten ja tutkimuksellisten tavoitteiden pohjalta.

Uudistuksen yhteydessä yliopistojen taloutta vahvistetaan yksityisen rahoituksen saamisen helpottamisella, valtion pääomasijoituksilla ja julkisen perusrahoituksen sitomisella indeksiin. Samalla hallitus lupasi yksiselitteisesti yliopistoille, että yliopistojen hallinnollisen aseman muuttumisen aiheuttamat vero- ja muut kustannusmuutokset korvataan yliopistoille täysimääräisesti.

- Siksi on ollut hyvin yllättävää, että budjettikäsittelyn yhteydessä on noussut esille uusia merkittäviä, kattamattomia kustannuseriä työttömyysvakuutusmaksuista ja kiinteistöjen arvonlisäveroista. Yliopistot ovat olleet tähän syystä pettyneitä.

- Hallituksen ja eduskunnan on varmistettava, että yliopistouudistuksen uskottavuudesta ja annetuista lupauksista pidetään kiinni. Näiden menoerien täysi korvaaminen on varmistettava budjetin eduskuntakäsittelyn yhteydessä, Niniistö totesi.


Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: