— Suvi Reijonen

Vihreät hyväksyivät ensimmäisen pk-yrittäjyysohjelmansa: Suomeen tarvitaan 100 000 uutta yritystä

Vihreät ovat hyväksyneet pk-yrittäjyysohjelman, jossa määritellään keinot pienten ja keskisuurten yritysten tilanteen parantamiseksi ja yritysten määrän lisäämiseksi. Pk-yritykset ja yrittäjät ovat keskeisiä innovaattoreita, työllistäjiä ja talouden pilareita erityisesti, kun kotimaisen teollisuuden rakennemuutos etenee.

- Suomessa on edelleen eurooppalaisessa vertailussa vähän yrityksiä, vaikka yritysten määrä onkin viime vuosina kasvanut. Vihreät asettavat tavoitteekseen, että Suomeen saadaan seuraavan kymmenen vuoden aikana 100 000 uutta yritystä, ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja, itsekin yrittäjänä toimiva Vihreiden valtuuskunnan puheenjohtaja Kristian von Essen sanoo.

Yrittäjäksi ryhtymisen ja ensimmäisen ihmisen palkkaamisen kynnystä on madallettava. Starttiraha on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi; 87 % starttirahalla aloittaneista yrityksistä on olemassa vielä kahden vuoden jälkeen. Starttirahalle on myös jatkossa löydyttävä tarvittavat määrärahat.

Nykyisten TE-keskusten ja niiden seuraajien kautta pitäisi saada yhden luukun periaatteella hoidettua kuntoon kaikki työnantajavelvoitteet yhdellä lomakkeella ja kuukausittaisella suorituksella.

- Tämä madaltaisi kynnystä ryhtyä työnantajaksi. Myös valtion valtion myöntämät tuet ja lainat, jotka monesti mahdollistavat ensimmäisen työntekijän palkkaamisen, pitäisi saada yhdeltä luukulta, von Essen sanoo.

Yrittäjien sosiaali- ja eläketurvaa on parannettava. Vihreiden esittämä perustulo takaisi perusturvan sekä yrittäjille että hänen työntekijöilleen. Työn vastaanottaminen olisi perustulon ansiosta aina taloudellisesti kannattavaa.

Vihreät vaativat vanhemmuuden kustannusten jakamista kaikkien työnantajien ja yrittäjien kesken.

- Nykyinen järjestelmä rankaisee naisvaltaisia aloja. Näillä aloilla myös yrittäjät ovat usein naisia, jolloin kustannustenjaon kielteiset vaikutukset ilmenevät moninkertaisina, von Essen huomauttaa.

Yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuosuus on nykyään 1+3 päivää, mikä on tyypillisen flunssan kesto. Tämän vuoksi moni yrittäjä joutuu perumaan sovitut työt ilman korvausta. Yrittäjän sairauspäivärahan karenssiaika tulee lyhentää yhteen päivään.

Muuttuvassa työmarkkinajärjestelmässä pk-yrittäjillä on merkittävä rooli, ja yrittäjät pitääkin saada mukaan työmarkkinaneuvotteluihin.

Verotusta on Vihreiden kannan mukaan rukattava niin, että se kannustaa tutkimukseen ja kehitykseen. Kasvuyrityksiä tarvitaan lisää.

- Nykyisessä järjestelmässä tutkimus- ja kehitysinvestoinneista ei jää jälkeä taseeseen, mikä heijastuu osinkojen jakoperusteisiin. Nykyinen osinkoverotus suosii reaali-investointeja t&k-investointien kustannuksella. Tämä tilanne on korjattava, von Essen toteaa.

Alv-velvollisuuden alaraja on Vihreiden kannan mukaan nostettava EU:n sallimalle maksimitasolle 10 000 euroon.

Verokiila on Vihreiden mielestä kavennettava. Tämä tapahtuu siirryttäessä työn verotuksesta kohti kulutukseen ja ympäristövaikutuksiin perustuvaa verotusta. Pienten palkkojen verotusta on kevennettävä ja samalla on suhtauduttava kriittisesti työnantajamaksujen korotuksiin.

Julkishallinnon hankintojen mitoitus ja kilpailutusehdot on laadittava niin, että pienetkin yritykset voivat olla tarjouskilpailuissa mukana. Ympäristö- ja eettiset kriteerit tulee huomioida julkishallinnon kilpailutuksissa.

Valmis ohjelma verkossa (HUOM! Kielenhuoltoa ohjelmalle ei ole vielä tehty. Pahoittelumme!)

 

 

Jaa sivu: