— Suvi Reijonen

Vihreiden puoluehallitus tekijänoikeuslain muuttamisesta: Tekijöiden oikeudet huomioitava paremmin

Opetusministeriön työryhmä on valmistellut tekijänoikeuslakiin muutosta, joka koskee työ- tai virkasuhteessa luotuja teoksia. Työryhmän ehdotuksen mukaan tekijänoikeus syntyisi jatkossakin tekijälle, mutta työnantajalla olisi teoksen luojan kanssa rinnakkainen käyttöoikeus. Työnantaja saisi oikeuden käyttää työ- tai virkasuhteissa luotuja teoksia korvauksetta myös työ- tai virkasuhteen päättymisen jälkeen. Työsuhdeolettama ei koskisi freelancereita.

- Ehdotettu malli on työntekijöiden oikeuksien kannalta ongelmallinen. Se käytännössä painottaa liiaksi vahvemman osapuolen eli työnantajan oikeuksia. Lain valmistelussa on jatkossa otettava paremmin huomioon luovan työn tekijän oikeudet teokseensa, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kirsi Ojansuu sanoo.

Työnantajayritykset ovat nykyiselläkin lainsäädännöllä voineet neuvotella itselleen tarvitsemansa tekijänoikeudet.

Opetusministeriön työryhmäehdotus on nyt lähdössä lausuntokierrokselle. Asia ei ole ollut vielä poliittisessa neuvottelussa. Vihreät kannustavat kulttuuriministeri Wallinia toimivan kompromissin löytämiseksi eri osapuolten intressien välille. Vihreiden mielestä luovan työn tekijöiden asemaa ei pidä heikentää tilanteessa, jossa luovuudesta on tullut kansantaloudellekin keskeinen käyttövoima.

- On käytävä periaatteellinen keskustelu siitä, onko työsuhdeolettama tarpeellinen taiteellisten ja journalististen töiden osalta. Tekijöiden edustajien mukaan se vähentäisi työnantajien kiinnostusta sopia tekijänoikeudesta, sillä sopimuksen sekä alan vakiintuneiden käytäntöjen puuttuessa työnantaja voisi nojautua työsuhdeolettamaan. Tämä taas heikentäisi luovan työn tekijöiden mahdollisuuksiaan elättää itsensä työllään ja siten motivaatiota luovan työn tekemiseen, Ojansuu huomauttaa.

Työnantajien osalta Vihreät ymmärtävät tarpeen esimerkiksi nettiarkistojen rakentamiseen.

- Median nettiarkistot toimivat kansallisena muistinamme. Siihen ei kuitenkaan tarvita työsuhdeolettamaa, vaan esimerkiksi sellainen laki riittäisi, joka takaa mediayhtiöiden oikeuden asettaa heille luovutettu aineisto saataville. Samalla on mietittävä prosessi siinä tapauksessa, kun haltija erikseen kieltää esittämisen, Ojansuu toteaa.

Uusi tekijänoikeuslainsääntö koskisi muun muassa kirjoituksia, valokuvia ja kuvituksia sekä monenlaista ääni- ja audiovisuaalista aineistoa.

 

Jaa sivu: