— Suvi Reijonen

Anni Sinnemäki ja Ville Niinistö: Kotimaisen teollisuuden kilpailukyky turvattava

- Sähköveron palautukset sidottava energiatehokkuuden parantamiseen

Metsäteollisuutta koettelee vakava rakennemuutos, jonka taustalla on kulutuksen voimakas hiipuminen teollisuusmaissa. 2000-luvulla kapasiteetistamme on hävinnyt jo viidennes. Metla ennustaa kehityksen jatkuvan.

- Kulutuksen laskua emme voi kääntää kasvuun, mutta meillä on hyvät mahdollisuudet päästä mukaan uusille kasvaville markkinoille. Ilmastopolitiikka pitää huolta siitä, että puulla ja puutuotteilla on jatkossakin kysyntää. Bioenergia, puurakentaminen ja uudet puujalosteet voivat olla Suomen teollisuuden uusi perusta jos pelaamme korttimme oikein, toteaa Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki.

Vihreät ehdottavat laajamittaista pakettia uusien tuotteiden kehittämiseksi.

- Puuenergia tarvitsee syöttötariffia ja tukea biojalostamoille, puutuoteala yritystason tukea tuotekehitykseen ja markkinointiin ja puurakentaminen sen erityispiirteet paremmin huomioon ottavat rakentamismääräykset, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö listaa Vihreiden tavoitteita.

Vaikeina aikoina ratkaisu kuin ratkaisu voi näyttää houkuttavalta tieltä ulos ongelmista. Ydinvoimaa tarjotaan metsäteollisuuden pelastajaksi, vaikka tarkemmin katsottuna kaikilla ydinvoimavaihtoehdoilla on hyvin vähän tekemistä metsäteollisuuden edullisen energiansaannin kanssa.

- On jäänyt huomaamatta, että Olkiluoto 3 valmistumisen jälkeen metsäteollisuus saa jotakuinkin kaiken tarvitsemansa sähkön omakustannusperiaatteella. Jos TVO saisi luvan rakentaa uuden voimalaitoksen, menisi sen tuottama sähkö jo myyntiin, toteaa Sinnemäki.

Fortumin ja Fennovoiman lupapäätöksillä ei ole vaikutusta metsäteollisuuteen.. Molemmat tuottaisivat sähköä vain omistajilleen, eikä metsäteollisuus ole niissä omistajana.

Teollisuus ajaa suunnitellun korotuksen sähköveron peruuttamista tai koko teollisuuden sähköverosta luopumista. Vihreät muistuttavat, että teollisuuden energia olisi korotetunkin sähköveron jälkeen kokonaishinnaltaan kilpailukykyistä kilpailijamaihin, myös paljon puhuttuun Ruotsiin, verrattuna.

- Osa verosta palautuu teollisuudelle niin sanotun leikkurin kautta. Haluamme kehittää leikkuria niin, että palautusten suuruus sidotaan energiatehokkuuden edistämiseen. Maailmassa, jossa energian hinta tulee vain kasvamaan, tehokas energian käyttö on hyvä kilpailuetu, toteaa Sinnemäki.

Alla liitteenä tiedotustilaisuudessa esitetyt aineistot

Jaa sivu: