— Suvi Reijonen

Ojansuu ryhmäpuheessa: Veropohjan laajentaminen on jatkossa välttämätöntä

Vihreä eduskuntaryhmä pitää hyvänä, että pääministeri Vanhanen on avannut julkisuudessa keskustelua verotuksesta. On selvää, että verotusta on kiristettävä tulevaisuudessa.

- Verotuksen tulee olla oikeudenmukaista. Silloin keskeistä on pääomatulojen verotus, jota on kiristettävä. Ei ole oikein, että miljoonien pääomatuloista maksetaan veroa 28 prosenttia, kun samaan aikaan 36 000 euron palkkatulot riittävät yhtä ankaraan verotukseen, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kirsi Ojansuu totesi ryhmäpuheenvuorossa budjetin palautekeskustelussa.

Rikkaiden verotuksen kiristäminen ei riitä valtion talouden tasapainottamiseen. Vihreiden mielestä lisärahan hakemisen valtiolle tulee tapahtua kulutus-, kiinteistö- ja ympäristöveroista. Näiden lisäksi pitää olla rohkeutta tarkastella kriittisesti verovähennyksiä.

- Verovähennykset vähentävät valtion tuloja vuosittain 13 miljardilla eurolla eli yhtä suurella summalla kuin joudumme ottamaan ensi vuonna lainaa! Usein verovähennyksiä parempi tapa tukea joitain erityisryhmiä on suorat tulonsiirrot. Yleisesti huomioiden kiinteistövero on Suomessa monia muita EU-maita alhaisempia.

- Ympäristöveroja tarvitaan ennen kaikkea niillä aloilla, joita päästökauppa ei koske eli erityisesti liikenteessä ja asumisessa. Näissä asioissa on syytä ohjata ihmisten valintoja verotuksen keinoin.

Eduskunnan budjettikäsittelyssä Vihreillä oli neljä priorisoitua aluetta: ympäristö, nuorisotyöttömyys, harmaan talouden torjunta ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen. Lopputulos on vihreästä näkökulmasta hyvä.

- Ympäristö- ja vesihuoltotöihin lisättiin 5,7 miljoonaa euroa. Näillä varoilla tehdään vesiensuojeluhankkeita ja toteutetaan mm. haja-asutuksen jätevesihuoltoa. Ympäristöjärjestöt tekevät arvokasta työtä, ja niiden rahoitusta lisättiin 50 000 eurolla.

- Nuorisotyöttömyyden torjuntaan hallitus ohjaa merkittävästi resursseja. Tämä mahdollistaa työvoimapoliittisen koulutuksen ja työpajatoiminnan laajentamisen sekä oppisopimuskoulutuksen lisäämisen. Valtiovarainvaliokunta lisäsi vielä nuorten työpajatoiminnan rahoitusta 1,5 miljoonalla eurolla. Mikäli nuorten työllisyystilanne heikkenee vielä huonommaksi, hallituksen on pystyttävä reagoimaan asiaan ensi vuoden lisäbudjeteissa, Ojansuu sanoi.

Valtiolta jää saamatta satoja miljoonia euroja tuloja harmaan talouden vuoksi. Vihreä eduskuntaryhmä on erittäin tyytyväinen, että tähän saatiin lisärahaa. Vihreät ovat vaatineet myös käännetyn arvonlisäverojärjestelmän käyttöönottoa rakennusalalla jo pitkään ja tukevat täysin valtionvarainministeri Kataisen aikomusta ottaa järjestelmä käyttöön pian.

Kansalaisyhteiskunnan merkitys korostuu erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina. Vihreät ovat tyytyväisiä muun muassa rauhanjärjestöjen rahoituksen lisäämiseen.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: