— Suvi Reijonen

Sinnemäki lähiajan verolinjauksista: Osinkojen nollaverokannasta luovuttava

- Tavoiteltava verotusta, joka ei kasvata tuloeroja ja on erilaisia yrityksiä kohtaan neutraali

Vihreät esittävät osinkotulojen nollaverokannasta luopumista tämän kevään aikana. Se on ainut merkittävä toimi, jos halutaan puuttua tuloeroihin ja samanaikaisesti taata yrityksille terveet toimintaedellytykset.

Vuodessa 90 000 euroa palkkaa ansaitseva maksaa tänä vuonna veroa 42 prosenttia, mutta 90 000 euron vuosittaiset osingot voi nostaa jopa nollaverokannalla.

- On selvää, että houkutus muuttaa työtuloa kevyemmin verotetuksi pääomatuloksi on suuri. Tulojen muuntaminen näkyy siinä, että kaikkein vauraimpien tuloista pääomatulojen osuus on kasvanut merkittävästi. Jos tuloeroja halutaan kaventaa, on nollaverokantaan puututtava. Kaikki muut yritykset vaikuttaa tuloeroihin ovat täysin hampaattomia, Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki totesi esitellessään Vihreiden verolinjaukset.

- Hallituksella pitää olla rohkeutta tehdä pääomatuloja koskevat ratkaisut jo tämän kevään aikana heti, kun Hetemäen työryhmä on esittänyt linjauksensa, Sinnemäki sanoi.

Verovapaus on yrittäjille mieluisa, ja siksi siihen ollaan oltu haluttomia puuttumaan.

- Verovapaus kuitenkin vääristää yritysten toimintaa. Verovapaus ei missään nimessä tue kasvuyrittäjyyttä vaan päinvastoin nostaa listautumiskynnystä, suosii nettovarallisuutta vahvistavia investointeja T&K-investointien sijaan ja ohjaa osingonjakoa.

Verokeskustelua on käyty lähinnä esittämällä moraalisia kannanottoja esimerkiksi siitä, että rikkaita on syytä verottaa tiukemmin. Symbolisten eleiden sijaan tarvitaan esityksiä pöytään siitä, miten veropottia saadaan kasvatettua tuntuvasti nykyisestä.

- Pääomatuloveroa pitää kerätä suuruusluokkaa 300-400 miljoonaa euroa enemmän kuin tällä hetkellä. Se onnistuu parhaiten nollaverokannasta luopumalla, koska näin suljetaan samalla se valuvika, joka mahdollistaa tulojen muuntamisen.

Nykyisellä prosentilla osinkojen nollaverokannasta luopuminen toisi 350 miljoonaa euroa.

Pääomatuloveroprosentin nosto 30 %:iin tuottaisi 100 miljoonaa euroa.

- Nollaverokannasta luopuminen on toteutettava ennen prosentuaalisia pääomatuloveron korotuksia, joita niitäkin jouduttaneen tekemään viimeistään seuraavalla hallituskaudella, Sinnemäki totesi. Osinkojen verovapauden poistosta listaamattomilla yrityksillä seuraa se, että myös listattujen yritysten osinkojen verotukseen on tehtävä vastaavat muutokset.

Muut puolueet ovat enemmän tai vähemmän kiertäneet nollaverokannasta luopumisen. SDP:n Urpilainen ei ole esittänyt mitään suoraan, keskustan suunnalta on esitetty vähennysten haarukaksi 60 000–90 000 euroa ja kokoomuksen yrittäjäsiipi on esittänyt jopa verovapaan osuuden rajan nostamista samanaikaisesti, kun puhemies Niinistö on puhunut menoleikkauksista.

- Koska hallitus on jo tähän mennessä talouden tilanteen täysin muututtua pystynyt reivaaman talouspolitiikkaansa, uskomme että tämäkin uudistus voidaan toteuttaa, Sinnemäki sanoi.

Alla tiedotustilaisuudessa esitetyt materiaalit

- Tiedotustilaisuudessa esitetty graafi löytyy ao. Marja Riihelän (VATT) esityksestä (9.9.2009) sivulta 15 (kuvio 6). Riihelän esitys on poimittu VM:n verotyöryhmän sivuilta.

- Alla myös tiedotustilaisuudessa esitetty kalvosarja ja faktapaperi.

Jaa sivu: