— Suvi Reijonen

Niinistö: Kotimaiset työpaikat luodaan uusiutuvilla

Vihreiden mielestä yhdenkin uuden ydinvoimaluvan antaminen olisi kotimaisten työpaikkojen luomisen ja turvaamisen näkökulmasta virhevalinta. Uusiutuvan energian kotimarkkinoiden kehittäminen olisi huomattavasti työllistävämpää politiikkaa. Ydinvoiman vaihtoehtojen markkinat kehittyvät kovaa vauhtia:

- Ydinvoiman lisärakentamisesta seuraisi, että riittävän tiukat toimet uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi laiminlyödään. Ydinvoimakeskeinen kokonaisratkaisu johtaisi lopulta siihen, että menettäisimme kymmeniä tuhansia energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan perustuvia työpaikkoja, jotka olisi mahdollista luoda jo ensi vuosikymmenellä, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi Vihreän eduskuntaryhmän ja Greenpeacen järjestämässä Ydinsähkön hinta -tilaisuudessa.

- Päättäjiltä tarvitaan nyt rohkeutta tehdä sellaisia päätöksiä, jotka aidosti parantavat mahdollisuuksiamme pärjätä kansainvälisessä kilpailussa tulevaisuudessa. Energiaratkaisujen rakentaminen ydinvoimaan on suunnilleen yhtä viisasta kuin 90-luvun alussa olisi ollut panostaa lankapuhelinteknologiaan.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen edellyttää, että koko maailman energiahuolto rakennetaan uusiksi vuosisadan puoliväliin mennessä. Tämä tarkoittaa valtavia markkinoita niille, jotka myyvät energiatehokkuutta ja uutta energiateknologiaa.

- Suomella on hyvät mahdollisuudet päästä mukaan näille markkinoille, koska meillä on vahvaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osaamista. Bioenergia, puurakentaminen ja uudet puujalosteet voivat olla Suomen teollisuuden uusi perusta jos osaamme pelata korttimme oikein.

Vihreät esittävät laajamittaista pakettia uusien tuotteiden kehittämiseksi.

- Puuenergia tarvitsee syöttötariffia ja tukea biojalostamoille. Puutuoteala tarvitsee yritystason kannustimia tuotekehitykseen ja markkinointiin. Lisäksi puurakentaminen tarvitsee sen erityispiirteet paremmin huomioon ottavat rakentamismääräykset, Niinistö listasi Vihreiden tavoitteita.

Olkiluoto 3 jää historiaan yhtenä Suomen epäonnistuneimpana suurhankkeena. Rakentaminen on nyt kolme vuotta myöhässä ja kustannukset ovat räjähtäneet käsiin. Työpaikat ovat valuneet Suomen ulkopuolelle.

- Kuten esimerkiksi professori Stephen Thomasin analyysi osoittaa, ydinvoima osoittautuu usein myös taloudellisesti huomattavasti kalliimmaksi kuin on väitetty. Hänen arvionsa mukaan Olkiluoto 3:n kokoisen reaktorin rakennuskustannus on nyt vähintään 7 miljardia euroa ja kaikkien kolmen uudelle ydinreaktorille lupaa hakevan yrityksen esittämät kustannusarviot ovat vain noin 50 prosenttia käyvistä hinnoista. Uusille reaktoreille on hyvin epätodennäköistä saada hintatakuita, joten lopulta laskun maksaa kuluttaja. Koska ydinvoima ei myöskään tuo juuri työpaikkoja suomalaisille, on taloudellinen kokonaisvaikutus kansantalouden kannalta haitallinen verrattuna huomattavasti työpaikkoja tuoviin uusiutuviin, Niinistö sanoi.

Uusiutuvan energian kapasiteetti kasvoi 16 prosenttia maailmanlaajuisesti vuoden 2007 noin 240 000 megawatista vuoden 2008 noin 280 000 MW:iin. 280 000 megawattia on melkein kolme kertaa USA:n ydinvoimasektorin kapasiteetti. Tuulivoima on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa.

Tilaisuudessa esitetyt materiaalit, mm. Thomasin kalvot, päivitetään verkkoon, os.
www.ydinvoima.fi

Jaa sivu: