— Suvi Reijonen

Niinistö valtiopäivien avauskeskustelussa: Hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan uudistamalla sitä

Ville Niinistön ryhmäpuhe valtiopäivien avauskeskustelussa 9.2.

Arvoisa puhemies,

Eduskunnan alkavat valtiopäivät ovat tärkeässä asemassa Suomen tulevaisuuden suuntaamisessa. Taantuman hoidossa on nyt ratkaisevat hetket käsillä niin työttömyyden ehkäisyssä kuin julkisen talouden tilassa. Ne valinnat, joita nyt tehdään, ohjaavat Suomen ja kansalaisten talouden suuntaa pitkäksi ajaksi eteenpäin.

Hallituksen ja eduskunnan on oltava tämän tehtävän edessä nöyriä, vastuullisia ja rohkeita. Vaikeina aikoina rakennetaan tulevaisuuden hyvinvoinnin perustaa.

Emme voi luvata sellaista, mihin kansantaloudellamme ei ole varaa. Vielä vähemmän meillä on varaa toimettomuuteen. Kaikkein kalleimmaksi tulisi se, että taantuman taakkaa ei jaeta tasaisesti vaan osa suomalaisista ajautuisi pitkäaikaiseen työttömyyteen ja vähäosaisuuteen.

Erityisesti nuorisotyöttömyyden kasvua on ehkäistävä riittävin lisätoimin jo keväällä: meillä ei ole varaa hukattuun sukupolveen. Kaikille apua tarvitseville nuorille on tarjottava mahdollisuus mielekkääseen koulutukseen tai tuettuun työhön; julkisen vallan on rakennettava nuorille silta yli vaikean ajan.

Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvajeen valtiovarainministeriö arvioi olevan 5,5 prosenttia. Tätä vajetta on katettava kestävällä tavalla.

Juustohöylän tai yleisten veronkorotusten sijaan on arvioitava menojen ja verotuksen rakenteita.

Sosiaaliturvasta ei ole varaa tinkiä, sen sijaan Sata-komitean tavoittelemia perusturvaa ja työn kannustavuutta parantavia ehdotuksia on toteutettava. Sosiaaliturvan painopistettä on siirrettävä holhoavasta tuesta ihmisten omia valintoja tukevaksi.

Veropohjaa on vahvistettava ja samalla uudistettava verotuksen rakennetta: ympäristökuormitusta on vähennettävä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisättävä ja työn kannattavuutta parannettava.

Hyvinvointipalvelujen tuottamisen on oltava nykyistä tehokkaampaa. Työn tuottavuutta on lisättävä. Aito tuottavuus tarkoittaa työn parempaa organisointia työn mielekkyyden ja laadun parantamiseksi. Hyvinvointipalvelujen uudistamisella on paitsi lisättävä kustannustehokkuutta niin parannettava kansalaisten saamien palvelujen laatua.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen ja eduskunnan on osattava katsoa myös tätä hetkeä pidemmälle. Taantuman vaikeina aikoina tehdään niitä päätöksiä, joiden pohjalta eri kansakunnat kohtaavat taantuman jälkeisen uuden maailman.

Maailma nousee taantumasta erilaisena kuin se oli siihen ajauduttaessa. Luonnonvarojen rajallisuus ja ilmastonmuutos pakottavat valtiot rajoittamaan ympäristökuormitusta ja panostamaan ympäristöteknologiaan. Kiinan ja koko Aasian nousu talousmahtina muuttavat kansainvälisen talouden ja globaalin kilpailun asetelmia. Suomenkin on arvioitava omaa asemaansa uudestaan menestyäkseen tässä kilpailussa.

Ilmastonmuutoksen ja taloustaantuman yhteishaasteeseen on vastattava nostamalla Suomi puhtaan teknologian edelläkävijämaaksi. Yliopistouudistuksen onnistuminen on varmistettava; tutkimus ja koulutus ovat avainasemassa Suomen kansainvälisen menestyksen takaamisessa.

Tietoyhteiskuntakehityksessä meidän on otettava suuri harppaus tekniikasta avoimiin sisältöihin. Monet valtiot hallitsevat kehittyneen tekniikan, mutta johtavat tietoyhteiskunnat osaavat käyttää tekniikkaa helpottaakseen kansalaistensa arjen elämää ja parantaakseen työn tuottavuutta. Julkisen vallan on näytettävä tietä avoimeen tietoyhteiskuntaan.

Arvoisa puhemies,

YK:n ilmastokokouksessa Kööpenhaminassa päättäjät pettivät niin elinkeinoelämän kuin ilmastonmuutoksesta huolissaan olevat kansalaiset. Jotta markkinat voivat tehokkaasti tuottaa ympäristöystävällistä teknologiaa tarvitaan reilu, kunnianhimoinen ja sitova globaali ilmastosopimus. Sitä ei nyt saatu.

Työ kuitenkin jatkuu. Kööpenhaminan virheistä voidaan ottaa oppia ja työryhmät jatkavat työtään uutena aikarajanaan loppuvuodesta oleva Meksikon kokous. Suomen on EU:ssa tuettava valmiutta siirtyä kovempiin päästörajoituksiin, jos sillä saamme muut teollisuusmaat vastaavankaltaisiin uusiin sitoumuksiin. Olennaisinta on kuitenkin tehdä lujasti töitä sen eteen, että koko kansainvälinen yhteisö on Meksikossa valmis kattavaan sopimukseen.

Arvoisa puhemies,

Näiden haasteiden edessä hallituksen on osattava laittaa asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Vihreä eduskuntaryhmä haluaa osaltaan olla kantamassa vastuuta vaikeiden päätösten tekemisestä.

Nyt ei ole aika riidellä ja kinastella, tai kalastella poliittisia pisteitä kilpailemalla velkarahan kylvämisellä. Ylileveän hallituspohjan haikailun sijaan meidän on kuitenkin muistettava, että oppositio voi demokratiassa palvella kansakuntaa hallituksen politiikan rakentavalla haastamisella.

Hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan vain uudistamalla sitä. Ilman rakenteellisia uudistuksia ei tästä selvitä, eikä tätä työtä voi lykätä pelkästään seuraavan hallituksen tehtäväksi.

Jaa sivu: