— Suvi Reijonen

Niinistö: Vapaaehtoinen suojelu ei riitä norpan pelastamiseen

Saimaannorppia on jäljellä enää 260 yksilöä, joista lisääntyviä naaraita on vähän yli 60. Norppaa on suojeltu tähän mennessä vapaaehtoisten sopimusten avulla. Tämä ei ole riittänyt kattamaan kaikkia norpan elinalueita. Suojelualueiden väleissä on aukkopaikkoja, joiden suojeluun ei ole löytynyt riittävästi vapaaehtoista tahtoa. Kalastus saattaa keskittyä entistä voimakkaammin näille alueille ja uhata siten norpan selviytymistä.

Norpan pelastamiseen pyrkivä kattava verkkokalastuskielto norpan elinalueella sen pesimäaikana ei ole toteutunut, koska maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ei ole tähän mennessä halunnut ryhtyä pakkotoimiin norpan pelastamiseksi. Vastuu ei ole ainoastaan ministeri Anttilan, vaan myös koko keskustapuolueen.

- Keskustalaisella vapaaehtoisuuteen ja hyvään tahtoon perustuvalla "suojelupolitiikalla" saattaa olla se seuraus, että saimaannorppa lajina häviää. Haluaako keskusta todellakin jättää historiaan jälkensä puolueena, jonka saamattomuuden vuoksi saimaannorppa kuolee sukupuuttoon, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö kysyy.

- Maa- ja metsätalousministeriötä hallinnoivan keskustan on uskallettava ryhtyä välttämättömiin toimiin norpan pelastamiseksi. Vapaaehtoinen suojelu ei takaa norpan selviämistä, vaan tarvitaan asetus. Asetuksessa on määriteltävä riittävät kalastusrajoitusalueet, jotka huomioivat kuuttien liikkumisen pesäpaikan ympäristössä. Ministeri Anttilan on annettava selväsanainen lupaus asetuksen antamisesta. Vetkuttelu saa nyt riittää.

Ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät leudot talvet ovat jo sinänsä uhka norpalle. Ilmastonmuutos lisää myös epidemiariskiä ja vähentää hyvien pesäpaikkojen määrää, eli lisää kuuttien pesäkuolemia. Jo näissä uhissa olisi riittävästi torjuttavaa ilman, että pitää huolehtia itsestään selvyyksistä eli verkkokalastustuksen rajoittamisesta kaikkein herkimmillä alueilla.

- On pohdittava myös, onko maa- ja metsätalousministeriö oikea taho valvomaan uhanalaisen eläinlajin selviytymistä ylipäänsä. Vesialueiden omistajien etu tuntuu menevän ainakin tässä kysymyksessä suojelun edelle, Niinistö huomauttaa.

Jaa sivu: