— Suvi Reijonen

Sinnemäki: Turkistarhauksesta on luovuttava siirtymäajalla

Sinnemäki: Turkistarhauksesta on luovuttava siirtymäajalla – ennen sitä on tehostettava valvontaa

Vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki pitää Oikeutta eläimille -järjestön kuvamateriaalia järkyttävänä. Kuvamateriaali vahvistaa sitä käsitystä, että tarhoilla eläinten pito ei ole aina edes olemassa olevan lainsäädännön tasolla.

- Vihreiden mielestä eläinten häkkikasvatus ei ole eettisesti kestävää. Myös Suomessa on luovuttava turkistarhauksesta siirtymäajalla. Luopuminen tulisi kirjata seuraavan hallituksen ohjelmaan, Vihreiden puheenjohtaja Sinnemäki sanoo.

Petoeläimet eivät voi elää pienissä häkeissä luontaisten taipumustensa mukaisesti. Siksi turkiseläinten häkkikasvatus on päätetty kieltää yhä useammassa maassa. Tällä hetkellä turkistarhaus on kielletty muun muassa Iso-Britanniassa, Sveitsissä ja Itävallassa. Viimeksi kesällä Tanska kielsi kettujen tarhauksen.

Vihreiden mielestä siirtymäaikana tulee tarjota rakennemuutostukea turkistarhauksesta riippuvaisille alueille. Turkistarhoja oli vuonna 2009 Suomessa noin 1 100. Määrä on vähentynyt puoleen viimeisen 15 vuoden aikana.

Vihreät vaativat myös välittömiä toimia eläinten olojen kohentamiseksi.

- Videoissa kuvatuilla tiloilla on tehtävä välittömästi tarkastuskäynnit, joiden on johdettava toimiin eläinten olojen parantamiseksi. On harkittava myös turkistarhatilojen asettamista tehovalvontaan niin kauan kuin niitä vielä on olemassa, Vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskari sanoo.

- Siirtymäkauden aikana turkiseläinten tilannetta pitää parantaa takaamalla eläimille muun muassa makuuhyllyt ja kuivia pehkuja sekä sääolojen vaihteluilta suojaavat rakenteet, hän jatkaa.

Vihreät tavoittelevat eläinten itseisarvon kunnioittamista ja niiden lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistamista. Vihreiden vuonna 2008 linjaamat eläinpoliittiset linjaukset verkossa www.vihreat.fi/elainlinjaukset

Jaa sivu: