— Suvi Reijonen

Vihreä eduskuntaryhmä ministeri Anttilalle: Eläinsuojelulainsäädäntö uusittava pikaisesti

Eläinsuojelulainsäädännön vakavat puutteet ovat olleet yleisesti tiedossa jo pitkään. Niitä ovat kritisoineet niin ammatinharjoittajat kuin eläinsuojelujärjestötkin. Kansalaiset ovat jo useaan kertaan järkyttyneet julkisuuteen nousseista tuotantoeläinten elinolosuhteista, jotka julmuudestaan huolimatta ovat kuitenkin nykyisen lain sallimia. Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila on myöntänyt lain uudistamistarpeen. Vihreä eduskuntaryhmä haluaa saada lain käsiteltäväkseen eduskunnassa jo kevään aikana.

- On ollut tiedossa jo kauan, että laissa on puutteita ja suurimmat ongelmat liittyvät tuotantoeläinten hyvinvointiin. Lakiesityksellä on kiire, jotta laki saadaan kuntoon vielä tämän hallituskauden aikana. Kiirehdimme ministeri Anttilaa esityksen antamisessa, toteaa Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö.

Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että lainsäädäntö määräyksineen on uudistettava sellaiseksi, että se takaa eläinten hyvinvoinnin ja estää tehokkaasti kaltoin kohtelua. Nykyisen eläinsuojelulainsäädännön minimivaatimukset ja ministeriön määräykset eivät turvaa eläimille edes kohtuullista mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen.

– Laki takaa satakiloisille lihasioille vain 0,65 neliömetriä eli noin sanomalehtiaukeaman verran elintilaa. Porsaat kastroidaan ilman puudutusta ja emakkoja pidetään porsitushäkeissä, joissa ne eivät pysty kääntymään. Tällaiset ilmiselvät epäkohdat on korjattava välittömästi. Laissa tulee myös edellyttää, että kaikkia julkista tukea saavia investointeja arvioidaan eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta, toteaa kansanedustaja Johanna Karimäki.

Tuotantoeläinten kaltoin kohtelun lopettaminen vaatii myös ennalta ehkäiseviä toimia, joita edellyttää myös marraskuussa voimaan tullut eläinlääkintähuoltolain uudistuksessa. Ennaltaehkäisyä voidaan tehostaa esimerkiksi säännöllisillä asiantuntijakäynneillä eläinten pitopaikoissa.

Eläinsuojelun kehittämisessä ja valvonnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei vastaavilla viranomaisilla ole kaksoisroolia eläinten suojelun ja hyötykäytön edistämisessä. Vihreät esittävät, että Suomeen perustetaan eläinasiavaltuutetun virka. Eläinasiavaltuutettu edustaisi eläinteemoja päätöksenteossa ja edistäisi keskitetysti eläinten hyvinvointia.

Vihreä eduskuntaryhmä järjesti perjantaina yleisötilaisuuden eläinten hyvinvoinnin edistämisestä eduskunnan kansalaisinfossa.

Jaa sivu: