— Suvi Reijonen

Niinistö valtuuskunnassa: Raidehankkeita lisättävä teiden kustannuksella

”Suomessa on vakavan yhteiskunnallisen keskustelun paikka siitä, miten me pystymme taloudellisesti vaikeana aikana lisäämään panostusta raiteisiin. Muutoin olemme jäämässä pahasti jälkeen länsieurooppalaisesta kehityksestä.

On selvää, että raidehankkeiden osuutta on lisättävä uusista infrainvestoinneista teiden kustannuksella. Sekään ei kuitenkaan vielä riitä. Valtion budjetista on vaikea lohkaista raiteiden kaltaisiin kannattaviin tulevaisuusinvestointeihin niiden tarvitsema osuus.

PTT:n Pasi Holm teki hallituksen tilaustyönä selvityksen liikennerahastojen sopivuudesta Suomeen. Hän toi yhtenä vaihtoehtona esille myös valtion Infra Oy:n perustamista. Ruotsissa on puolestaan käytössä kehyksen ulkopuolinen valtion sisäinen lainamalli. Vaihtoehtoja siis on.

Yksityistä sektoria tarvitaan myös mukaan. Osmo Soininvaara on esittänyt, että uusista raideyhteyksistä hyötyvät maanomistajat maksaisivat omistuksensa arvon nousun vastikkeeksi. Rakennusoikeuksien takia he voittaisivat joka tapauksessa. Tämä sopisi erityisesti kaupunkiraiteisiin. Nykyaikainen pikaraitiotie maksaa noin 5-10 miljoonaa euroa kilometri. Turun seudun pikaraitiotie rahoittuisi kokonaan jo noin 500-1 000 asukkaan tai työpaikan rakentamisella kilometriä kohden.

Toisena haasteenamme on se, että seudullinen joukkoliikenne ei toimi pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ero on mittava esimerkiksi Ruotsiin, jossa verotusoikeuden omaava maakuntataso järjestää joukkoliikenteen. Ruotsissa joukkoliikenteen osuus seutuliikenteestä on Suomeen verrattuna yli kaksinkertainen.

Turun ja Tampereen kaltaiset seudut tarvitsevat toimivan seudullisen joukkoliikennejärjestelmän. Jo nyt ollaan päätetty edetä isäntäkuntamallilla sopimuspohjaisesti seudullisen joukkoliikenteen rakentamisessa. Silti Helsingin Seudun Liikenteen kaltainen lakisääteinen erillisjärjestely ja kuntayhtymä voisi olla näillä seuduilla tarpeen.

Konkreettinen tapa viedä eteenpäin Turun seudun jähmeää yhteistyötä olisi lakisääteisen ja myös seudullista raideliikennettä tuottavan Turun Seudun Liikenteen perustaminen. TSL:n tehtävänä olisi paitsi runkobussiverkkoon ja paikallisjuniin, myös pitemmällä aikavälillä pikaraitiotiehen perustuvan joukkoliikenneverkon rakentaminen. Samalla seudullista kaavoitusta on yhdessä kehitettävä joukkoliikenteen ratkaisuja tukevaksi.”

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: