— Suvi Reijonen

Niinistö: Verkkokalastuskielto saatava voimaan norpan pesimäaikana

- Verkkokalastuksen mahdollistava laki käsiteltävä nopeasti

Tärkein toimi norpan pelastamiseksi on verkkokalastuksen kieltäminen norpan elinalueella kuuttien ensimmäisten elinkuukausien aikana 15.4.-30.6. Kun verkot vaihdetaan katiskoihin 77 päivän ajaksi vuosittain, estetään verkkoihin takertuneiden kuuttien tukehtumiskuolemat ja saadaan norppakanta kääntymään nousuun.

Maa- ja metsätalousministeri Anttila toi viimein tänään hallituksen päätettäväksi esityksen laiksi, joka mahdollistaa verkkokalastuksen kieltävän asetuksen antamisen norppien pesimäaikana.

- Laki on saatava pian läpi eduskunnassa, jotta se ehtii astua voimaan ennen huhtikuun puoliväliä. Lain voimaanastumisen jälkeen ministeri Anttilan on viipymättä annettava asetus verkkokalastuksen kieltämisestä norppien ensimmäisten elinkuukausien aikana. Riittävät kalastusrajoitusalueet on määriteltävä siten, että ne huomioivat kuuttien liikkumisen pesäpaikan ympäristössä. Vetkuttelu ja löysäily saavat nyt riittää. Norppia uhkaava sukupuutto on estettävissä ja se on myös estettävä, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo.

Keskusta ei ole tähän mennessä halunnut ryhtyä pakkotoimiin norpan pelastamiseksi, vaikka vapaaehtoinen suojelu ei takaa norpan selviämistä.

- Vapaaehtoinen suojelu ei ole riittänyt kattamaan kaikkia norpan elinalueita. Suojelualueiden väleissä on aukkopaikkoja. Kalastus saattaa keskittyä entistä voimakkaammin näille alueille ja uhata siten norpan selviytymistä, Niinistö huomauttaa.

Saimaannorppia on jäljellä 260 yksilöä. Niistä lisääntyviä naaraita on vähän yli 60. Kuutteja syntyy vuodessa noin 50-60. Joka toinen kuutti kuolee kalastajan verkkoihin. Välittömän sukupuuton uhan on arvioitu hellittävän, jos norppakanta saadaan kasvamaan 400 yksilöön ja saavutetaan 80 kuutin vuosisyntyvyys.

Niinistön mielestä on myös pohdittava, onko maa- ja metsätalousministeriö oikea taho valvomaan uhanalaisen eläinlajin selviytymistä ylipäänsä.

- Muutamien harvojen vesialueiden omistajien yksityinen etu tuntuu menevän ainakin tässä kysymyksessä suojelun ja yleisen edun edelle, hän sanoo.

Jaa sivu: