— Suvi Reijonen

Vihreät hyväksyivät yhdenvertaisuusohjelman: Yhdenvertaisuus vapauttaa taustojen ja ominaisuuksien kahleista

Vihreät hyväksyivät yhdenvertaisuusohjelman: Yhdenvertaisuus vapauttaa taustojen ja ominaisuuksien kahleista

Yhdenvertaisuus merkitsee vapautta olla oma itsensä, johonkin ryhmään kuulumatta tai piirteeseen identifioitumatta.

Yhdenvertaisuus ei ole vain syrjinnän puutetta. Se vapauttaa taustojen ja ominaisuuksien kahleista. Yhdenvertaisuuden tiellä on paljon esteitä. Ihmisiä asetetaan eriarvoiseen asemaan niin luokan, seksuaalisen suuntautumisen, syntyperän, iän, sukupuolen kuin vakaumuksen perusteella.

Nuoret ja varhaiskeski-ikäiset naiset ovat tuplasti niin usein määräaikaisessa työsuhteessa kuin miehet. Vanhemmuuden kustannusten painottuminen naisten työnantajille kannustaa palkkaamaan naisia määräaikaisiin työsuhteisiin.

- Vanhemmuuden kustannukset tulee mielestämme jakaa kaikkien työnantajien kesken. Lisäksi vanhempainvapaissa esitämme siirtymistä malliin, jossa molemmille vanhemmille on varattu kuusi kuukautta ja loput kuusi kuukautta vanhemmat voivat jakaa haluamallaan tavalla, yhdenvertaisuusohjelmatyöryhmän puheenjohtaja, Vihreiden varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen sanoo.

Kiintiöistä on saatu hyviä kokemuksia tasa-arvon edistämisessä.

- Haluamme, että kunnanvaltuustojen ja -hallitusten sekä lauta- ja johtokuntien puheenjohtajille asetetaan 30 prosentin sukupuolikiintiöt. Lisäksi 30 prosentin sukupuolikiintiöt on otettava käyttöön niiden yhtiöiden hallituksissa, joissa valtiolla tai kunnilla on enemmistö äänivallasta.

Nykymuotoinen asevelvollisuus syrjii miehiä. Konkreettisia ongelmia aiheutuu esimerkiksi pääsykokeisiin osallistumisen ja opintojen aloittamisen yhteensovittamisesta palveluksen kanssa. Opiskelija-asunnon menettää palveluksen ajaksi ja kertausharjoitukset hankaloittavat töiden tekoa.

- Kantamme on, että asevelvollisuus tulee järjestää sukupuolineutraalisti. Suomen tulee luopua yleisestä asevelvollisuudesta ja siirtyä valikoivaan asevelvollisuuteen. Aseellisen palveluksen suorittaneita ei tule suosia esimerkiksi koulutuksessa tai työnhaussa.

Rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole kaikkia samoja oikeuksia eikä velvollisuuksia kuin avioliitossa. Esimerkiksi pari ei voi adoptoida lasta yhdessä eikä sillä ole automaattisesti oikeutta yhteiseen sukunimeen.

- Samaa sukupuolta olevat parit asetetaan laissa eriarvoiseen asemaan. Avioliittolaki tulee muuttaa sukupuolineutraaliksi niin, että myös samaa sukupuolta olevat parit voivat mennä naimisiin ja saada samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioparit nykyään. Synnyttävän naisen naispuoliselle puolisolle tulee säätää oikeus isyysvapaan kaltaiseen vapaaseen, Tynkkynen toteaa.

Uskontoihin kuuluvia ja muita maailmankatsomuksia tunnustavia tulee kohdella yhdenvertaisesti, mikä tarkoittaa kahden kirkon erityisasemasta luopumista. Vihreät kannattavat nykyisen uskonnon opetuksen korvaamista opetuksella, joka esittelee eri uskontoja ja maailmankatsomuksia monipuolisesti.

Lue ohjelma

Jaa sivu: