— Suvi Reijonen

Vihreät ydinvoimapäätöksestä: Yhteiskunnan kokonaisetu on arvioitava riittävän laajasti

- 0-vaihtoehto on tarkasteltava samoin kriteerein kuin ydinvoiman lisäämisvaihtoehdot

Ydinvoimapäätös on ydinenergialain mukaan tehtävä yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta. Vihreät haluavat, että yhteiskunnan kokonaisetua arvioidaan riittävän laajasti: ydinvoiman lisärakentamisen vaikutuksista on laadittava riippumaton arvio ennen hallituksen periaatepäätöstä.

- Haluamme riittävän laajan arvion lisärakentamisen vaikutuksista päästöihin, sähkön hintaan ja teollisuuden kilpailukykyyn, omavaraisuuteen sekä uusiutuvien energiamuotojen edistämiseen ja kotimaiseen työllisyyteen. Arviossa on analysoitava, vähentäisikö ydinvoiman lisärakentaminen hiililauhteella tuotettua sähköä, millä aikataululla ja hinnalla rakentaminen tapahtuisi, vähentäisikö lisärakentaminen sähköntuontia Venäjältä sekä mitä vaikutuksia ydinvoimalla olisi uusiutuvien energiamuotojen ja niiden varaan syntyvien työpaikkojen kannalta, Vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki sanoi tiedotustilaisuudessa.

Vihreät haluavat, että Olkiluoto 3:sta otetaan opiksi uutta periaatepäätöstä tehtäessä.

 - Olkiluoto 3 ei ole täyttänyt lupauksia, joita silloista periaatepäätöstä haettaessa annettiin. Ydinsähkö ei tule olemaan niin edullista kuin päätöstä annettaessa oletettiin. On itsestään selvää, että tästä hankkeesta on oltava kunnollinen arvio ennen kuin seuraava periaatepäätös tehdään, Sinnemäki totesi. Olkiluodon periaatepäätöksessä reaktorin hinnaksi luvattiin korkeintaan 2,5 mrd euroa. Sen hinta on nyt arviolta yli 5 mrd euroa.

Vihreät haluavat myös, että 0-vaihtoehto eli satsaaminen uusiutuviin energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen on samassa pöydässä ja sitä arvioidaan samoin kriteerein ydinvoimahakemusten kanssa.

- Ennen hallituksen periaatepäätöstä on oltava näkemys siitä, miten 0-vaihtoehto vaikuttaisi päästöihin, työllisyyteen, sähkön hintaan ja omavaraisuuteen. 0-vaihtoehdolle on tehtävä sama yhteiskunnan kokonaisedun arviointi kuin ydinvoiman lisäämisvaihtoehdolle, Sinnemäki sanoi.

Hallitus on aiemmin linjannut, ettei ydinvoimaa rakenneta maahamme sähkön pysyvää vientiä silmälläpitäen. Lisäksi Suomen on täytettävä EU:n asettama 38 prosentin uusiutuva-tavoite. Näistä velvoitteista huolimatta Kokoomus haluaa jättää ydinvoimapäätöksen markkinoiden ratkaistavaksi.

- Ydinvoima on enemmän kuin energiapolitiikkaa: se vaikuttaa elinkeinorakenteeseen, turvallisuuteen, huoltovarmuuteen ja työllisyyteen. Kaikista näistä vastuu on hallituksella, ei markkinoilla. Ydinvoima on lisäksi energiamuotona moniongelmainen ja sen vaikutukset ulottuvat laajalle ja kestävät kauan. Lupien myöntämisessä tarkastellaan yhteiskunnan kokonaisetua. Markkinat eivät voi ratkaista, mikä on kansakunnan parhaaksi, vaan se on päättäjien tehtävä, Sinnemäki huomautti.

Jaa sivu: