— Suvi Reijonen

Vihreiden puoluevaltuuskunnan julkilausuma Salossa: Vihreät vastustavat kaikkia yrityksiä koulutuksen maksuttomuuden murentamiseksi

- Puolueiden ilmoitettava linjansa ennen vaaleja

Vihreiden puoluevaltuuskunta katsoo, että tutkintoon johtavan koulutuksen maksuttomuus kaikilla asteilla ja kaikille opiskelijoille on perusarvo, josta ei tule tinkiä.

Istuvan hallituksen linja on, että lukukausimaksuja ei tuoda suomalaisille opiskelijoille. Hallituksen ohjelmassa todetaan, että suomalaisten korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton koulutus ovat hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Tämä linja ei kuitenkaan sido puolueita tulevissa hallitusneuvotteluissa. Puoluevaltuuskunta edellyttää, että kaikki puolueet ilmoittavat suoraan julkisuudessa miten ne aikovat suhtautua koulutuksen maksullisuuteen, jos ovat mukana seuraavassa hallituksessa.

Vihreiden kanta lukukausimaksuihin on paitsi nykyisessä hallituksessa, myös tulevaisuudessa selvä, yksiselitteinen ei. Vihreät vastustavat kaikkia pyrkimyksiä korkeakoulujen lukukausimaksujen käyttöönottamiseksi. Vihreät esittävät lisäksi, että sivistyksellisiä perusoikeuksia perustuslaissa laajennetaan koskemaan maksutonta koulutusta myös toisella asteella ja korkeakoulutuksessa. Perustuslakikirjaus estäisi asian toistuvan esiin nostamisen ja antaisi suomalaisille opiskelijoille ja korkeakouluille työrauhan. Vihreät eivät kannata maksuja myöskään ulkomaisille opiskelijoille. Näille linjoille Vihreät tulevat hakemaan kannatusta seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Opintojen tekeminen maksulliseksi olisi suuressa ristiriidassa ihmisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien kanssa. Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna erittäin tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä, ja siitä on pidettävä kiinni. Pienellä kansakunnalla ei ole varaa menettää yhtäkään opiskeluhalusta nuorta vain siksi, ettei hänellä ole varaa opiskella.

Koulutuksen maksullistaminen ei ratkaisisi korkeakouluopiskelun rakenteellisia ongelmia, joista keskeisimpiä ovat liian pitkä siirtymäaika ylioppilaskirjoituksista korkeakouluopintoihin ja pitkät opiskeluajat. Keskeistä on pureutua näiden ongelmien syihin eikä syyllistää opiskelijoita. Opintoja voidaan nopeuttaa muun muassa lisäämällä opetusresursseja ja opintojen ohjausta, pitämällä huolta opintotuen tasosta sekä lisäämällä mahdollisuuksia kesäopintoihin. Opiskelijoiden toimeentulo ei saa perustua lainalle.

TAUSTAA:

Kokoomusjohtoisen opetusministeriön työryhmän valmistelema koulutusvientistrategia sekä OPM:n opintojen nopeuttamista pohtivan työryhmän ehdotukset maksuttomuuden murentamiseksi ovat herättäneet viime päivinä suurta huolta ja raivoa kansalaiskeskustelussa. Myös SDP:n kanta maksuttomuuden säilyttämiseen on häilyvä. SDP:n Kalevi Sorsa -säätiön raportissa ehdotettiin korkeasti koulutetuille lisäveroa maksuksi saadusta koulutuksesta ja sen tuomista hyödyistä. Keskusta on puheenjohtajansa suulla kannattanut maksullista koulutusta ulkomaisille opiskelijoille.

Jaa sivu: