— Suvi Reijonen

Järvinen: Norppa tarvitsee lisää suojeltuja alueita

- Norppalaki mahdollistaa tehotoimet norpan suojelemiseksi

Norpan suurimpia uhkia ovat ilmastonmuutos sekä verkkokalastus, joka on merkittävin yksittäinen norppiin kohdistuva uhka. Verkkokalastus on myös helpoiten poistettavissa oleva uhka. Vihreiden eteläsavolaisen kansanedustajan Heli Järvisen mielestä saimaannorpan pelastaminen sukupuutolta on niin tärkeää, että vapaaehtoisen suojelun riittävyyttä on pohdittava.

- On hienoa, että vapaaehtoinen suojelu on edennyt ja suojelualuetta on nyt saatu kasaan 1 500 neliökilometriä. Ei tosin ole mitenkään varmaa, rittääkö se norpan pelastamiseksi. Siksi tarvitsemme norppalain, joka mahdollistaa tiukemmat toimenpiteet pikaisesti, jos norppakanta ei nouse toivotulla tavalla, Järvinen sanoi kalastuslain käsittelyssä eduskunnassa.

Järvisen mielestä suojelualueita tarvitaan lisää.

- Kevään laskennat selviävät toukokuun puolivälissä. Tähän mennessä on löytynyt kolme kuuttia täysin uusilta alueilta. Tämä osoittaa, että tarvitsemme suojelualueita lisää.

Lisäksi tarvitaan Järvisen mukaan uusia keinoja suojeluun.

- Tutkijoiden ehdottama pesänrakennusapu on hyvä avaus. Toinen uusi keino voisi olla kalastajien tarpeisiin kehitetyn norppaystävällisen rysän, mutta myös norppien ruokintaan tarkoitetun ruokintarysän käyttöönotto.

Saimaannorppia on jäljellä 260 yksilöä. Niistä lisääntyviä naaraita on noin 80. Kuutteja syntyy vuodessa noin 50-60. Joka toinen kuutti kuolee kalastajan verkkoihin. Välittömän sukupuuton uhan on arvioitu hellittävän, jos norppakanta saadaan kasvamaan 400 yksilöön ja saavutetaan 80 kuutin vuosisyntyvyys. Vasta viiden vuoden kuluttua nähdään, ovatko tämän kevään kuutit synnytyskelpoisia.

Jaa sivu: