— Suvi Reijonen

Niinistö ryhmäpuheessa lisätalousarvion lähetekeskustelussa: Nuorisotyöttömyydessä ratkaisevat hetket käsillä

Hallituksen vuoden 2010 ensimmäisen lisätalousarvion keskeinen tavoite on nuorisotyöttömyyden lieventäminen. Tähän tarkoitukseen käytetään yhteensä 75 miljoonaa euroa, josta 33 miljoonaa euroa on työ- ja elinkeinoministeriön alaisiin työllistämistoimiin. Lisäyksen seurauksena yhteensä arviolta 15 000 nuorta työllistyy, pääsee koulutukseen tai työllistämistoimenpiteiden piiriin.

- Hallituksen painopiste on aivan oikea. Juuri tänä vuonna ovat ratkaisevat hetket käsillä, jotta voimme taata tämän hetken nuorten sukupolvelle lupaavan tulevaisuuden. Pitkittyvään nuorisotyöttömyyteen Suomella ei ole varaa. Nuorisotyöttömyyden ehkäisy on niin inhimillisesti, kansantaloudellisesti kuin sosiaalisestikin välttämätöntä, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi lisätalousarvion lähetekeskustelussa.

Suomi on siirtymässä taantuman torjunnassa uuteen vaiheeseen. Enää ei olla pudotuksessa. Nyt tärkeää on varmistaa suomalaisten työllisyys ja hyvinvointiyhteiskunnan tukiverkostojen riittävyys. Työllisyystilanteen pysyvä parantaminen edellyttää muutakin kuin vain luonteeltaan väliaikaisia työllistämisen tukitoimenpiteitä.

- Suomen on löydettävä uusi visio hyvinvointimme ja työllisyytemme turvaamisesta uudenlaisessa maailmassa. Luonnonvarojen rajallisuus ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat siirtymään pitkäjänteisen ja ympäristöllisesti kestävän talouden rakentamiseen. Suomen on oltava edelläkävijä tässä muutoksessa, Niinistö sanoi.

Suomen elinkeinopolitiikan on oltava notkea maailman muutoksessa.

- Meidän on aistittava uuden kasvun alat samalla kun kehitämme uusia menestyskonsepteja perinteisillä osaamisalueillamme. Meidän on noustava jälleen avoimen tietoyhteiskuntakehityksen kärkeen. Yrittäjyyden kynnystä on madallettava. Suomalaisia on kannustettava uskomaan itseensä niin yrittäjinä, palkansaajina kuin niiden välimaastossa olevissa ammateissakin.

Niinistö huomautti, että Suomen on oltava houkutteleva maa myös kansainvälisille sijoittajille, jotta suomalainen tuotekehittely ja osaamisen kaupallistaminen saisivat riittävästi pääomia.

- Eristäytymiseen ja sulkeutuneisuuteen meillä ei ole varaa. Hälyttävää on se, että olemme muita Pohjoismaita merkittävästi jäljessä kansainvälisten huippututkijoiden houkuttelemisessa. Tämä näkyy myös yliopistojen tutkimuksen tasossa, Niinistö totesi.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: