— Suvi Reijonen

Ojansuu ryhmäpuheessa kehysselonteosta: Kestävyysvajeen korjaaminen edellyttää veropohjan laajentamista

Vihreiden mielestä ikääntymisen ja talouskriisin tuomaa julkisen talouden kestävyysvajetta korjataan parhaiten rakenteellisilla uudistuksilla ja veroilla. Näin voidaan parhaiten turvata sosiaaliturva ja hyvinvointipalvelut.

- Lähivuosina edessä ovat niukat ajat ja joudumme tekemään vaikeita päätöksiä. Meillä on moraalinen velvollisuus huolehtia siitä, että tulevat sukupolvet eivät joudu tämän kriisin maksajiksi. Me vihreät emme halua sosiaaliturvan ja hyvinvointipalveluiden menoleikkauksia, siksi tarvitsemme rakenteellisia ja verotuksellisia uudistuksia, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kirsi Ojansuu totesi ryhmäpuheessa kehysselonteon lähetekeskustelussa.

Kestävyysvajeen kurominen umpeen edellyttää veropohjan laajentamista. Vihreässä verouudistuksessa keskeisessä osassa ovat energia-, ympäristö-, kiinteistö- ja kulutusverot.

- Jo päätetyistä teollisuuden energia- ja ympäristöveroista ei tule tinkiä. Ne ovat historiallisia. Ekologiset veroratkaisut ovat kestävän kehityksen kannalta välttämättömiä. Ne ovat myös mahdollisuus synnyttää uusia vihreän teknologian työpaikkoja, Ojansuu painotti.

OECD:n tuoreessa maaraportissa huomioidaan Suomen kasvaneet tuloerot. Parhaiten ansaitsevan kymmenyksen tulot ovat kasvaneet muihin tuloryhmiin verrattuna. Tätä kehitystä edesauttavat monet verotuksen rakenteelliset ratkaisut, joihin on vihreiden mielestä puututtava.

- Erityisesti kiinteistöjen ja muun kiinteän omaisuuden verotusta tulisi kiristää. Kiinteistöveron alarajan nostaminen on oikeudenmukaista ja antaa kunnille niiden kipeästi tarvitsemia vakaita lisätuloja.

Arvonlisäveron korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä tuo valtion kassaan 500 miljoonaa. Arvonlisäveron korotus on siksi merkittävässä osassa, kun taloutta tasapainotetaan.

- On todella kummallista, että vasemmisto-oppositio kritisoi juuri sen veron korotusta, jonka nostaminen tuo suurimmat tulot valtion kassaan. Arvonlisäveron korottaminen on keskeinen väline hyvinvointivaltion säilyttämiseksi.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: