— Outi Alanko-Kahiluoto

Alanko-Kahiluoto ryhmäpuheenvuorossa selonteosta kulttuurin tulevaisuudesta: Luovan talouden kasvattaminen edellyttää tekijöiden tukemista

Luovan talouden kasvattaminen edellyttää, että myös itsensä työllistävien asema helpottuu. Monelle luovan työn tekijälle itsensä työllistäminen on riittävä, mielekäs tavoite. Kaikesta luovasta taloudesta ja ammatin harjoittamisesta ei tarvitse syntyä esimerkiksi kasvuyrittäjyyttä.

– Vihreät edellyttävät, että itsensä työllistyvien asemaa ja luovan työn tekemisen edellytyksiä parannetaan. Lainsäädäntöä päivittämällä ja joustavoittamalla voidaan helpottaa mahdollisuutta yhdistää palkansaajuus, yrittäjyys ja muut työn tekemisen muodot, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Luovan työn tekijöillä itsellään on paras asiantuntemus siitä, mitä kulttuuri elinkeinona merkitsee, mitkä ovat luovan työn tekemisen rakenteelliset esteet ja miten luovan työn edellytyksiä voidaan parantaa.

– Tämän vuoksi on sääli, ettei luovan työn tekijöiden ääni kuulu selonteossa. Vihreä eduskuntaryhmä toivoo, että tekijäportaan ääntä ja konkretiaa saadaan mukaan selonteon valiokuntakäsittelyssä. Yhteiskunnan on tuettava luovan työn tekijöiden mahdollisuuksia uusiin toimintamuotoihin. Kulttuuriyrittäjyyden ongelmia ja ratkaisumalleja on työstettävä yhteistyössä luovan alan yrittäjien kanssa

Tällä hallituskaudella on parannettu taiteen- ja tieteentekijöiden työttömyysturvaa sekä aikaansaatu kauan odotettu apurahansaajien sosiaaliturva, oikeus sairaspäivärahaan ja eläkekertymään. Apurahansaajien sosiaaliturvalain ripeä toteuttaminen osoittaa, että luovan työn tekijöiden asemaa on mahdollista alan asiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien yhteistyöllä parantaa nopeastikin.

– Kestää kuitenkin kymmeniä vuosia, ennen kuin nyt sosiaaliturvan piiriin pääsevät taiteilijat tulevat eläkeikään. Siksi olisi syytä pohtia, voitaisiinko valtion taitelijaeläkkeiden määrää edes siirtymäajaksi kasvattaa.

Selonteossa ennustetaan, että soveltavan taiteen alue kasvaa merkittävästi. Jotta soveltavan taiteen alue voi kasvaa, pitää kulttuuritoimijoiden yhteistyö sosiaalisektorin kanssa vakiinnuttaa osaksi taiteen rahoitusta.

– Vihreät ovat perinteisesti edistäneet ns. prosenttiperiaatteen ideaa, jonka mukaan kaikista rakennus- ja korjausinvestoinneista prosentti käytetään kulttuuriin ja taidehankintoihin. Tätä periaatetta voitaisiin mahdollisuuksien mukaan soveltaa myös sosiaalipalveluihin.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

Jaa sivu: