— Vesa Saarinen

EU:n näytettävä tietä ydinaseriisunnassa

Kannanotto 25.5.2010

VIHREÄT: EUROOPAN UNIONIN NÄYTETTÄVÄ TIETÄ YDINASERIISUNNASSA

Euroopan vihreillä (The European Green Party) on käynnissä kampanja ydinaseriisunnan puolesta. Parhaillaan New Yorkissa käynnissä olevalta ydinsulkusopimuksen kahdeksannelta seurantakonferenssilta odotetaan paljon, sillä presidentti Barack Obaman visio ydinaseettomasta maailmasta on herättänyt optimismia. Euroopan vihreät odottaa kokoukselta aikataulua täydelliselle ydinaseriisunnalle.

Vihreät vaatii Suomelta aktiivista ydinaseriisuntapolitiikkaa Euroopan unionissa. EU:n roolia ydinaseriisunnassa tulee vahvistaa, sillä EU-mailta puuttuu yhteinen visio asiasta. Vihreiden mielestä Suomen tulisi vaatia ydinaseriisuntakysymysten nostamista EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskiöön. Keskustelun avaaminen ydinaseettomien alueiden laajentamisesta niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin olisi yksi keino, jolla EU voi tukea käynnissä olevia ydinaseriisuntaneuvotteluja. Ydinaseriisunta Euroopassa voisi edistää myös keskusteluja Venäjän taktisten ydinaseiden rajoittamisesta.

- Ydinaseriisunta ei koske vain strategisia ydinaseita, vaan myös taistelukentillä käytettäviä taktisia ydinaseita. Suomella on hyvä syy kannustaa EU:ta olemaan aktiivinen taktisten ydinaseiden määrän vähentämisessä, koska aseita on sijoitettu Suomen lähialueille mm. Venäjällä ja Saksassa, muistuttaa New Yorkin konferenssiin osallistunut kansanedustaja ja Vihreiden turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Johanna Sumuvuori.

- Ydinaseriisunta on myös ihmisoikeuskysymys. Laajamittainen tuho, jonka ydinaseiden käyttäminen aiheuttaisi ihmisille ja elinympäristöille on vastoin humanitaarista oikeutta. Humanitaarinen oikeus kieltää kaikki sodankäyntitavat, jotka aiheuttavat tarpeetonta kärsimystä ja vakavia vahinkoja ympäristölle. Siksi EU:n tulisi turvallisuuspolitiikassaan ajaa vaatimusta ydinaseen luokittelemista kielletyksi asetyypiksi kemiallisen ja biologisen aseen tavoin, Sumuvuori linjaa.

Ydinaseiden aiheuttama uhka ihmiskunnalle ei ole poistunut, vaikka ydinsulkusopimus on tullut keski-ikään. On pikemminkin käynyt päinvastoin, sillä uhka ydinmateriaalien leviämisestä terroristien käsiin on kasvanut entisestään. Vihreät muistuttaa, että ydinvoiman ja ydinaseteknologian kytköksen vuoksi ydinvoiman siviilikäyttö vaarantaa pyrkimyksen estää ydinaseiden leviäminen. Tästäkin syystä suunnitelmat uusien ydinvoimaloiden rakentamiseksi Suomeen ovat kestämätöntä ja lyhytnäköistä politiikkaa.

Vihreiden puoluehallitus hyväksyi kannanoton kokouksessaan 21.5.2010.

Tiedote verkossa ja muuta ydinaseriisunta-aiheista materiaalia: http://www.vihreat.fi/ydinaseriisunta

Jaa sivu: