— Suvi Reijonen

Euroopan parlamentti haluaa kieltää laittoman puun myynnin

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta päätti tänään ylivoimaisella enemmistöllä kannattaa laittoman puun ja puutavaran myynnin täyskieltoa EU:n alueella. Käytännössä valiokunta piti voimassa parlamentin alkuperäisen, viime vuonna ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn kannan. Valiokunnan mukaan laittomia hakkuita on suitsittava järeämmin keinoin kuin ministerineuvosto maaliskuussa linjasi.

Suomalainen ympäristövaliokunnan jäsen Satu Hassi on tyytyväinen tulokseen. "Täydellisessä maailmassa tätä lakia ei tarvittaisi. Elämme kuitenkin maailmassa, jossa metsäkadon arvioidaan aiheuttavan parikymmentä prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä, eli enemmän kuin koko liikenne. Metsäkadon hillitseminen on yksi tärkeimpiä ja myös edullisimpia keinoja suitsia ilmastonmuutosta."

"EU on maailman suurin kansantalous ja merkittävä markkina-alue laittomalle puutavaralle ja siitä valmistetuille tuotteille. Ensimmäinen asia, joka meidän eurooppalaisina pitää tehdä maailman metsäkadon hillitsemiseksi, on panna oma pesä kuntoon ja kitkeä laiton puu kotimarkkinoiltamme", Hassi jatkoi.

Valiokunnan tänään hyväksymää linjaa tukivat kaikki merkittävät poliittiset ryhmät. Laittoman puun myyntikiellon lisäksi valiokunnan laaja enemmistö haluaa, että puutavaran myyntiketjun jokaisen osan pitää pystyä osoittamaan, mistä tavara on hankittu. Näin puutavaran alkuperä pystytään tarvittaessa jäljittämään sen alkulähteelle saakka.

Sen, joka tuo puutavaran markkinoille ensimmäisenä, on valiokunnan mukaan selvitettävä puun alkuperä mahdollisimman luotettavasti ja minimoitava laittoman alkuperän riskit. Valiokunta haluaa, että asiaa valvovat viranomaiset nimitetään EU:ssa keskitetysti, ja että laittoman puutavaran kauppaamisesta seuraavat rangaistukset ovat tarpeeksi ankaria, jotta puliveivaamisella ei saa taloudellista hyötyä. Törkeimmistä tapauksista valiokunta vaatii rikostuomiota.

"Suomalaisen metsäteollisuuden ja metsänomistajien piiristä on kuulunut väitteitä, että laittoman puutavaran myyntikielto heikentäisi sen kilpailukykyä", Hassi totesi. "Todellisuudessa asia on juuri päinvastoin: tiukat vaatimukset suosivat puuta, joka on hakattu Suomen kaltaisissa maissa, joissa kontrolli on jo ennestään olemassa. Suomalainen teollisuus käyttää sitä paitsi valtaosin sertifioitua puuta. Sille asetetut vaatimukset ovat tiukemmat kuin valiokunnan hyväksymässä laissa. Valiokunnan hyväksymässä laissa perusidea on sama kuin Yhdysvaltain Lacey Act -laissa: laillista on sellainen puutavara, jonka hakkuut ovat olleet laillisia siinä maassa, josta puu alun perin on lähtöisin", Hassi selvitti.

Jaa sivu: