— Pekka Haavisto

Haavisto ryhmäpuheenvuorossa perustuslain muuttamisesta: Perustuslain muutokset lisäävät avoimuutta ja suoria vaikutusmahdollisuuksia

Perustuslain selkeys ja päätöksenteon avoimuus on kansanvallan kulmakivi. Perustuslain uudistuksen tavoitteena on lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia, ratkaista Suomen EU-edustamista vaivannut kahden lautasen ongelma sekä vahvistaa parlamentarismia ja hallituksen suoraa vastuuta eduskunnalle.

Vihreille kansanvalta, avoimuus ja kansalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ovat perusarvoja, joita tämä perustuslain muutos tukee.

– Hallitus ehdottaa perustuslakiin lisäystä, jolla 50 000 kansalaista voi saada kansalaisaloitteen kautta lainmuutoksen eduskunnan käsittelyyn. Kansalaisaloite antaa uuden mahdollisuuden suoraan demokratiaan ja lisää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia politiikan asialistaan. Vihreät pitävät kansalaisaloitteen tuloa perustuslakiin erittäin hyvänä asiana, kansanedustaja Pekka Haavisto sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa

Suomen EU-jäsenyyden alusta asti presidentin ja pääministerin yhtäaikainen osallistuminen EU:n huippukokouksiin on herättänyt sekaannusta. Muutoksen myötä lautaskiistat jäävät historiaan. Hallituksen esityksen mukaan pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa ja valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa Euroopan unionin muussa toiminnassa. Lissabonin sopimuksen mukaan häntä voi tarvittaessa avustaa ministeri, jos Eurooppa-neuvosto niin päättää

– Kun presidentti on tullut sisään, asioiden valmistelussa mukana ollut ulkoministeri on joutunut kävelemään ulos. Tämän kohtalon ovat kokeneet vuorollaan ministerit Halonen, Tuomioja, Kanerva ja Stubb. Heidän kollegansa ovat jääneet saliin.

Parlamentarismin vahvistamisessakin otetaan askelia. Hallituksen esitykset eduskunnalle antaa jatkossa valtioneuvosto, ilman presidentin puumerkkiä. Presidentin omaa päätöksentekoakin parlamentarisoidaan. Asioissa, joissa presidentti ja valtioneuvosto ovat erimielisiä, asiat on ratkaistava valtioneuvoston ehdottamalla tavalla, jos se on eduskunnan kannan mukainen.

– Eduskunta tulee nyt ratkaisemaan presidentin ja valtioneuvoston välisiä kiistoja. Viisas valtioneuvosto hakee tietysti tulevaisuudessa vauhtia eduskunnasta jo hyvissä ajoin, jos tällainen ristiriita on odotettavissa. Vihreiden kannalta ehdotetut perustuslain muutokset ovat hyviä. Pidemmällekin parlamentaarisella tiellä olisimme olleet valmiita etenemään, mutta eduskunnassa tarvitaan 2/3 enemmistö perustuslain muutoksiin.

 

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

Jaa sivu: