— Heli Järvinen

Heli Järvinen ryhmäpuheenvuorossa EU2020-strategiasta: Kreikan uhkaava konkurssi toi uusia vaatimuksia EU:lle

Vihreä eduskuntaryhmä pitää Eurooppa 2020-strategian visiota tarpeellisena, mutta osin vanhentuneena. Strategialta puuttuvat suurelta osin keinot, tahto ja raha. Toimivalta on monessa asiassa jäsenmailla.

 – Kun strategiaa käsiteltiin keväällä, se tuntui ajankohtaiselta. Kreikan uhkaava konkurssi on kuitenkin tuonut aivan uusia vaatimuksia myös strategialle. Julkista taloutta olisi pitänyt ja pitää jatkossa vakauttaa vakaus- ja kasvusopimuksen avulla huomattavasti tiukemmin: työllisyyden ja tuottavuuden lisäksi korruption ja harmaan talouden torjunta ovat yhä välttämättömämpiä, kansanedustaja Heli Järvinen sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Jatkossa tulee varmistaa maatietojen luotettavuus, tilastojen aitous ja seurannan toimivuus. Avoimet, läpinäkyvät, selkeät ja reilut pelisäännöt kansainvälisille finanssimarkkinoille tulee vihreän eduskuntaryhmän mielestä nostaa strategian kiireellisyyslistan kärkeen.

Vihreät tukevat vahvasti Euroopan laajuista pankkiveroa tai vakuusrahastoa. Myös kansainvälinen rahamarkkinavero on otettava käyttöön, jotta rahoitusmarkkinat saadaan vakaammiksi lyhyellä aikavälillä.

Eurooppa 2020-ohjelma pitää sisällään tavoitteita, prioriteetteja, lippulaivahankkeita sekä avainpolitiikkoja. Jottei ohjelma jäisi pelkäksi paperiksi ja sen tavoitteet haaveiksi, sen toteutuksessa ja seurannassa tarvitaan komission vahvaa panosta.

 – Euroopan Neuvosto seuraa tavoitteiden toteuttamista vuosittain, mutta kenen vastuulla ovat yksittäisten maiden toimet ja etenkin toimimattomuus? Nyt joka ainoa maa pitää saada selkeiden kannusteiden, mutta myös pakotteiden avulla samalle uralle. Euroopan Unioni on kuitenkin paras väline ratkaista ongelmia yhdessä.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

Jaa sivu: