— Suvi Reijonen

Niinistö ryhmäpuheessa energiakeskustelussa: Kansanedustajat kantavat vastuun ydinvoimapäätöksestä

Vihreä eduskuntaryhmä on tyytyväinen hallituksen ratkaisuun uusiutuvan energian kannustinpaketiksi. Suomella on riittävästi kestäviä vaihtoehtoja energiantarpeen tyydyttämiseksi.

- Uusiutuvassa energiassa ja energiatehokkuudessa on kymmenien tuhansien kotimaisten työpaikkojen potentiaali. Näitä tulevaisuuden työpaikkoja ei pidä vaarantaa epävarman, ulkomaiseen osaamiseen perustuvan ydinvoiman lisärakentamisella, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi ryhmäpuheessa eduskunnan energiakeskustelussa.

Uusien ydinvoimalalupien myöntäminen olisi Suomen kokonaisedun kannalta huono teollisuuspoliittinen valinta.

- Miksi ottaa riskiä lisätä riippuvuuttamme epävarmasta ja ulkomaiseen osaamiseen perustuvasta teknologiasta, kun tulevaisuuden työpaikat ovat kotimaiseen tuotekehittelyyn nojaavassa uusiutuvassa energiassa? Kuka voi rehellisin mielin ja sydämin väittää, että lähes 15 miljardin massiiviset investoinnit vaativa ydinvoimaesitys ei vie pääomia pois tulevaisuuden energiaratkaisuilta?, Niiinistö kysyi.

Hallitus on linjannut, että ydinsähköä ei tuoteta vientiä varten.

- Kahta uutta ydinreaktoria ei saada mitenkään mahtumaan Suomen sähkönkulutusennusteisiin ilman merkittävää sähkön vientiä. Samanaikaisesti ydinjätehuolto jää meille. Suomesta ollaan tekemässä Euroopan ydinjätekaatopaikkaa, jonka kannettavaksi jää ydinvoiman mittavat ja kauaskantoiset ongelmat.

Ydinvoiman lisärakentaminen hidastaisi työtä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi.

- Meidän pitää toimia päästöjen vähentämiseksi panostamalla tulevaisuuden teknologiaan nyt, ei odottaa energiaa, joka ehkä valmistuisi 2020-luvun puolivälissä. Samalla ydinvoiman lisärakentaminen sitoisi meidät lähes vuosisadan loppuun asti energiaa tuhlaavaan siirtymäaikaan ja taloudelliseen tehottomuuteen, Niinistö huomautti.

Kaikki hallituspuolueet ovat sitoutuneet siihen, että ydinvoimapäätöksen kohtalo ratkaistaan eduskunnassa. Ratkaiseva vaihe ydinvoimapäätöksen käsittelyssä on kansanvallan korkeimmassa päättävässä elimessä. Tätä edellyttää myös ydinenergialaki.

- Eduskunnan valiokuntien on syytä kuulla asiantuntijoita asiallisesti ja monipuolisesti, jotta kansanedustajilla on edellytykset muodostaa kantansa itsenäisesti ja syvällisen harkinnan tuloksena. Molempiin ydinreaktorihankkeisiin liittyy vakavia ongelmia, jotka valiokuntien on työssään huolella arvioitava. Me kansanedustajat kannamme vastuun ydinvoimapäätökseen liittyvistä kauaskantoisista moraalisista kysymyksistä Suomen kansan ja tulevien sukupolvien edessä, Niinistö sanoi.

Vihreän eduskuntaryhmän kaikki kansanedustajat tulevat äänestämään ydinvoimaa vastaan.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: