— Suvi Reijonen

Ojansuu ryhmäpuheenvuorossa EU-alueen vakautuspaketista: Vakauskriteerejä rikkoville maille automaattiset sanktiot

- Jäsenmaisen budjetteja voitava käydä etukäteen läpi

Vihreiden mielestä euron suurin ongelma on se, että Euroopan Unionilta puuttuu yhteinen talouspolitiikka. Yhteinen valuutta sitoo jäsenvaltiot toisiinsa, mutta jokainen maa vastaa taloudenpidostaan itsenäisesti. Mikäli joku maa rikkoo yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, ei muilla mailla ja EU:lla ole juurikaan mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen.

- EU:n kyvyttömyys puuttua jäsenmaiden taloudenpitoon on johtanut siihen, että Kreikan lisäksi myös muutamat muut jäsenmaat ovat olleet holtittomia. Nämä maat ovat yksinkertaisesti eläneet yli varojensa. Menojen suhde tuloihin on ollut täysin vastuuton, eikä vakaus- ja kasvusopimuksen kriteereillä ole ollut näille maille mitään merkitystä, kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Kirsi Ojansuu sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Vihreiden mielestä nyt on luotava uusi perusta eurooppalaiselle talouspolitiikalle.

- Ei voi olla niin, että samat maat, jotka ovat suurimpia EU:n rakennetukien vastaanottajia samaan aikaan laiminlyövät kilpailukyvystä ja julkisen taloutensa kestävyydestä huolehtimisen. Siksi vakauskriteerit rikkoville maille on automaattisesti langetettava sanktioita. Kannatamme myös komissaari Olli Rehnin esityksiä siitä, että komissiolle tulisi oikeus käydä ennalta läpi jäsenmaiden budjetteja. Jatkossa on välttämätöntä, että talouspoliittinen koordinaatio on EU:ssa nykyistä tiiviimpää, Ojansuu sanoi.

Vihreä eduskuntaryhmä tukee Kreikalle annettavaa lainapakettia.

- Vasemmisto-oppositio on sen sijaan päättänyt äänestää Kreikalle myönnettävää lainapakettia vastaan. Vihreiden mielestä tämä on vastuutonta. Kreikan tilanteella on merkittävä vaikutus myös Suomen taloudelle. Mikäli Kreikan kriisi kärjistyy pahasti, sillä on välitön vaikutus koko euroalueelle. Viime kädessä tästä kärsivät myös suomalaiset työläiset.

Jatkossa on tärkeää, että Suomi ajaa määrätietoisesti EU:n yhteisen talouspolitiikan parempaa koordinaatiota sekä markkinoiden valvonnan ja sääntelyn parantamista.

- Vaikka käsillä olevan kriisin keskellä on välttämätöntä sammuttaa tulipalo julkisin tukitoimin, pitkällä tähtäimellä on Euroopan Unionin kannalta kohtalon kysymys, että talouspolitiikka saadaan terveelle ja kestävälle perustalle, Ojansuu sanoi.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: