— Suvi Reijonen

Sinnemäki puoluevaltuuskunnassa Kreikan kriisistä: Pankkien kannettava oma vastuunsa

"Nostan Vihreiden näkökulmasta kolme keskeistä asiaa liittyen Kreikan lainapakettiin ja Kreikan talouden vakauttamiseen.

Ensinnäkin, jos ohjelma halutaan toteuttaa, se on tehtävä sosiaalisesti kestävällä tavalla. Säästötoimenpiteissä esimerkiksi pienet eläkkeet ja palkat on rajattu leikkausten ulkopuolelle. Tämä on hyvä asia. Verorasitusta kohdistetaan suuriin kiinteistöomaisuuksiin ja luksuskulutukseen.

Mutta tietenkään tällaista pakettia ei toteuteta niin, ettei se tuntuisi pahasti myös tavalliselle kreikkalaiselle.

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden suhteen on oikeastaan tärkeintä, että Kreikka pystyy rankaisemaan niitä, jotka ovat hyötyneet ja rikastuneet vuosien korruptiosta. Heiltä on pystyttävä keräämään varoja säästöjen rahoitukseen.

Korruption, verokierron ja laajamittaisen harmaan talouden on loputtava.

Säästöpaketin avulla voidaan myös vähentää sotilaallista pullistelua. Kreikka käyttää kohtuuttomasti rahaa varusteluun. Merkittävät leikkaukset pitää kohdistaa nimenomaan asehankintoihin ja puolustusbudjettiin.

Toiseksi, myös pankkien on kannettava kriisistä oma vastuunsa. Lainanantajilla on myös jokin riski ja vastuu, mutta toisaalta ei pidä syyllistyä turhaan demonisointiin. Kreikkaa ovat lainoittaneet esimerkiksi eläkerahastot, koska valtion lainoja on pidetty turvallisena kohteena.

Pankit ja muut rahoitusmarkkinatoimijat on saatava osallistumaan kriisin kustannusten maksamiseen. Ei vain Kreikan tilanteen hoitoon vaan koko finanssikriisin jälkihoitoon.

Pankkivero ja mieluiten myös yleinen rahoitusmarkkinavero on saatava käyttöön. Rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja säätelyä on vahvistettava. Veroparatiisit on suljettava.

Ihmettelen niitä puheenvuoroja, joita alalta on tälläkin viikolla kuulunut, että liiallinen säätely uhkaa kasvua. Säätely voi tosiaan loiventaa kasvua, mutta säätely kykenee myös vaimentamaan markkinoiden holtitonta heittelemistä.

Rahoitusmarkkinoiden säätelyn puute, varjotalous, vastuuton spekulaatio ja uskomuksiin perustuva taloustiede ovat aiheuttaneet meille pahimman kansainvälisen talouskriisin sitten 1930-luvun suuren laman.

Kolmanneksi, tämä kriisi on paljastanut sen euroalueen valuvian, jota monet ounastelivat jo järjestelmää synnytettäessä. Yhteistä valuutta-aluetta on vaikea hallita ilman yhteistä talouspolitiikkaa. Komission pitäisi nopeasti tuoda esitys siitä, millaiset Euroopan taloushallinnon rakenteen voisivat olla."

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: