— Suvi Reijonen

Ville Niinistön puhe Vihreiden puoluevaltuuskunnassa 8.5.2010

Arvon valtuuskunta,

Vihreät lähti tähän hallitukseen edistämään ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kestävää kehitystä. Olemme saaneet paljon aikaan. Toteutamme historiallista miljardin euron ympäristöverouudistusta. Olemme määritelleet tavoitteeksi päästöjen vähentämisen vuoteen 2050 mennessä 80 prosentilla. Uusiutuvan energian tukipaketti luo Suomelle edellytykset nousta vihreän teknologian kärkimaaksi. Sillä on tarkoitus tuottaa energiaa 38 terawattituntia vuodessa.

Siksi hallituksen harha-askel uusien ydinvoimalaitosten periaatepäätöksessä tuntuu sitäkin raskaammalta.

Se on ristiriidassa hallituksen muun ilmasto- ja energiapolitiikan kanssa. Hallitus on linjannut, että ydinsähköä ei tuoteta vientiä varten. Kahta uutta ydinvoimalareaktoria ei saada kuitenkaan mitenkään mahtumaan Suomen sähkönkulutusennusteisiin ilman merkittävää sähkön vientiä. Ydinjätehuolto jää kuitenkin Suomelle - Suomesta ollaan tekemässä Euroopan ydinjäteparatiisia, jonka kannettavaksi jää ydinvoiman mittavat ja kauaskantoiset ongelmat.

Lähes kaikki ydinvoiman kannattajat käyttävät vuodesta toiseen argumenttia ydinvoimasta siirtymäajan ratkaisuna. Koska tämä siirtymäaika loppuu? Eikö olisi jo aika ryhtyä satsaamaan tulevaisuuden energiaratkaisuihin ja työpaikkoihin? OL3:n ongelmista olisi pitänyt ottaa opiksi. Toisin kuin väitetään, ydinvoiman lisärakentaminen hidastaisi työtä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi; meidän pitää toimia päästöjen vähentämiseksi panostamalla tulevaisuuden teknologiaan nyt, ei odottaa energiaa joka ehkä valmistuisi 2020-luvun puolivälissä.

Ydinvoima on osoittautunut taloudellisesti kalliimmaksi vaihtoehdoksi kuin lobbarit väittivät puhuessaan ”ydinvoiman renessanssista” - joka ei ole toteutunut. Yksi reaktori maksaa laitostyypistä riippuen n. 6-9 miljardia euroa. Kanadassa ja Etelä-Afrikassa ei saatu taloudellisesti kannattavia tarjouksia. Suomessakin taloudellinen kannattavuus liittyy lähinnä verottomaan osakassähköön, valtion kantamaan onnettomuusriskiin eli julkiseen vakuutukseen – yksityiset vakuutuslaitokset kieltäytyvät vakuuttamasta ydinvoimaa ydinvastuulain mukaisesti - ja suurten yritysten haluun hallita perussähköntuotantoa.

Ydinvoiman massiivinen lisärakentaminen ei voi olla viemättä kotimaisia pääomia uusiutuvalta energialta ja heikentämättä uusiutuvan energian tukipaketin toteutumista. Tämän näkee esimerkiksi jo Fennovoiman osakaslistaa katsomalla: kunnallisia energiayhtiöitä, jotka muuten satsaisivat rahansa uusiutuvaan energiaan.

Uusiutuvassa energiassa ja energiatehokkuudessa on kymmenien tuhansien kotimaisten työpaikkojen potentiaalia. Näitä tulevaisuuden työpaikkoja ei kannata vaarantaa epävarman, ulkomaiseen osaamiseen perustuvan ydinvoiman lisärakentamisella.

Arvon valtuuskunta,

Suomessa kansan enemmistö vastustaa lisäydinvoiman rakentamista OL3:n jälkeen (Alma Media 3/2010). Vain 17 prosenttia kannattaa kahta tai useampaa uutta reaktoria. Ydinvoiman lisärakentaminen on eliitin ja lobbareiden yhteinen projekti, johon suurten puolueiden johto on sitoutunut. Tiesimme viime vaalien jälkeen, että oikeastaan millä tahansa hallituskoalitiolla esitys lisäydinvoimasta eduskunnalle olisi todennäköinen. Olemme tehneet hallituksessa töitä osoittaaksemme, että toinen tie on mahdollinen. Faktat eivät kuitenkaan käännä ideologisten ydinvoiman kannattajien päätä. Siksi halusimme varmistaa, että eduskunnalla säilyy laaja harkintavalta päätöksenteossa.

Hallitusneuvotteluissa sovimme, että vihreät tulee ajamaan omaa vihreän kasvun malliaan loppuun asti myös eduskunnassa, vaikka hallituksen enemmistö esittäisi lisäydinvoiman rakentamista. Vihreät ei ole sitoutunut häviämään asiassa, tai olemaan hiljaa. Me vastustamme ydinvoimaa hallituksessa, eduskunnassa ja valiokunnissa.

Hallituskumppanimme ovat puolestaan sitoutuneet siihen, että ydinvoimapäätöksen kohtalo ratkaistaan eduskunnassa - hallitus jatkaa yhteistyötä eduskunnan enemmistön linjaamalta pohjalta. Ratkaiseva vaihe ydinvoimapäätöksen käsittelyssä on nyt. 

Ydinvoimapäätöksissä eduskunnalla on perinteisesti ollut vahva itsenäinen asema. Kansanedustajilla on puoluekantaan katsomatta vapaat kädet, mikä onkin perusteltua ydinvoimaan liittyvien moraalisten kysymysten takia. Vuonna 1993 pääministeri Esko Aho oli mukana kaatamassa hallituksensa esitystä.

Vihreät haluaa, että eduskunta ottaa tälläkin kertaa ydinvoimapäätöksessä aidosti sille kuuluvan vallan. Eduskunnan viime vuosina kolhuja kokenut arvovalta onkin nyt puntarissa. Nyt on tilaisuus käydä avointa julkista keskustelua yhteiskunnan kokonaisedusta, joka ydinenergialain mukaan ratkaisee periaatepäätöksen kohtalon.

Eduskunnan valiokuntien on syytä kuulla asiantuntijoita asiallisesti ja monipuolisesti, jotta kansanedustajilla on edellytykset muodostaa kantansa itsenäisesti ja syvällisen harkinnan tuloksena. Tämä on jokaisen kansanedustajan oikeus, jota on syytä kunnioittaa. Ei ole eduskunnan arvovallalle eduksi, jos asiallisen käsittelyn edellytykset vesitetään kiirehtimällä. Eduskunta ei voi näyttäytyä hallituksen ja lobbareiden kumileimasimena.

Onkin käsittämätöntä, että ydinvoiman innokkaimmat kannattajat eduskunnassa pyrkivät käyttämään valtaansa eduskuntakäsittelyn supistamiseksi ennen näkemättömällä tavalla. Vuonna 2002 talousvaliokunta käsitteli asiaa kolme kuukautta, nyt esitetään kolmea viikkoa.

Silloin talousvaliokunnalle antoi lausuntonsa oman erityisalansa näkökulmasta seitsemän valiokuntaa. Nyt talousvaliokunnan puheenjohtaja, Fennovoiman osakkaan Lahden Energian hallituksen jäsen Jouko Skinnari (sdp) haluaa lausunnon vain yhdeltä valiokunnalta. Eikö innokkaimpien ydinvoiman halaajien röyhkeydellä ole mitään rajaa edes kansanvallan pyhätössä, eduskunnassa? Mitä he pelkäävät menettävänsä asiallisen käsittelyn myötä?

He pelkäävät tietysti sitä, että heidän perusteensa eivät kestä laajaa julkista keskustelua. He pelkäävät sitä, että kansalaiset osallistuvat keskusteluun ja alkavat vaatia kansanedustajiltaan perusteluja kannalleen. He pelkäävät että yhä useampi kansanedustaja ottaa itsenäisesti lobbareista poikkeavan kannan. He pelkäävät häviävänsä esitykset eduskunnassa.

Vihreät haluaa asiallisen ja perusteellisen eduskuntakäsittelyn, jonka yhteydessä myös kansalaisilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä niin julkisuudessa kuin omalle kansanedustajalleen. Meillä ei ole tarvetta viivyttää päätöksentekoa, mutta me haluamme että päätöksenteko perustuu laajaan julkiseen keskusteluun ja jokaisen kansanedustajan syvälliseen, itsenäiseen harkintaan. Tällaisen päätöksen lopputulosta me kunnioitamme, ja jatkamme hallituksessa yhteistyötä tavoitteidemme toteuttamiseksi.

Hyvä valtuuskunta,

Olemme saavuttaneet ilmastopolitiikassa merkittäviä tuloksia. Nyt on yhden ratkaisevan hetken paikka. Me voimme vielä vaikuttaa siihen, että eduskunta päättää rohkeasti panostaa tulevaisuuden energiaan ja hylkää menneisyyden voiman, ydinvoiman, periaatepäätökset. Vihreä eduskuntaryhmä tekee tätä työtä eduskunnassa, mutta pelkästään poliitikkojen voimin, ilman kansalaisten aktiivisuutta, esitys tuskin kaatuu.

Jokainen suomalainen voi omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa siihen päätökseen, minkä eduskunta tekee. Jokainen voi omalta osaltaan osallistua äänestä ydinvoima historiaan -kampanjaan. Vaikuttaa voi kirjoittamalla lehtiin, osallistumalla mielenosoituksiin tai ottamalla yhteyttä omaan kansanedustajaan. Keinoja on monia. Käytetään tilaisuus hyväksi.

Jaa sivu: