— Heli Järvinen

Järvinen ryhmäpuheenvuorossa Paras-hankkeesta: Tavoitteeksi vahvat peruskunnat ja asiakaslähtöiset palvelut

Vihreiden mielestä Paras-hanke on ollut välttämätön. Tulevaisuudessa sen tärkeys tulee vielä kasvamaan. Nykyinen kuntakenttä ja nykyisellään tuotetut palvelut eivät pysty vastaamaan tuleviin haasteisiin väestön vanhentuessa ja ilmastonmuutoksen edetessä. Tulevaisuudessa palveluntuottamisjärjestelmämme on perustuttava vahvoihin peruskuntiin.

Iso kunta ei itseisarvona toimi paremmin kuin pieni kunta, jos palveluja ei aidosti muuteta hallintolähtöisestä tuotantotavasta asiakaslähtöiseen malliin. Toistaiseksi kehitys on ollut heikkoa.

– Jos palveluiden käyttö ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottavuus kehittyy kuten tähän asti, pelkästään niissä tarvitaan vuoteen 2040 mennessä 200 000 uutta työntekijää. Tällainen kehitys on kestämätöntä. Suuremmat kunnat eivät itsessään siis ole visio. Visio on portaaton ja hallintorajat ylittävä palveluntuotanto, jossa palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, kansanedustaja Heli Järvinen korosti Vihreiden ryhmäpuheessa.

Kuntien yhdistyessä ja yhteistoimintaa suunnitellessa on törmätty jatkuvasti siihen ongelmaan, että tietojärjestelmät ovat yhteen sopimattomia. Tällä hetkellä kunnat ja sairaanhoitopiirit tekevät hankintapäätöksiä itsenäisesti. Se vähentää entisestään järjestelmien yhteensopivuutta.

– Ongelma on tietojärjestelmien runsaus. Pelkästään terveydenhuollossa on käytössä yli 4000 erilaista järjestelmää. Kuten hallintovaliokunta lausunnossaan toteaa, tietojärjestelmät on yhdenmukaistettava. Valtion on velvoitettava julkinen hallinto ottamaan käyttöön yhteentoimivuuden varmistavat menetelmät ja standardit. Tähän tarkoitukseen on varattava riittävät taloudelliset resurssit. Vain tällä edellytyksellä myös tulevaisuudessa yhteistyö eri toimijoiden kesken on mahdollista.

Jatkossa Paras- hankkeen entistä selkeämpi ohjaaminen on välttämätöntä. Tiukempaa ohjausta ovat toivoneet myös kunnat.

– Paras-hankkeessa kyse ei ole pelkästään hallinnosta ja asiakkaista. Peruskuntien vahvuus on toimiva demokratia, jota pitää edistää myös muissa malleissa. Vihreä kuntarakenne perustuu aktiiviseen kansalaisuuteen ja palvelujen asiakaslähtöisyyteen.

Lue puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

Jaa sivu: