— Ville Niinistö

Niinistö ryhmäpuheenvuorossa hallitusohjelmatiedonannosta: Ulos taantumasta sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla

Kiviniemen hallitus jatkaa edeltäjänsä työtä Suomen johtamiseksi ulos taantumasta sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Talouskriisin ja ilmastokriisin haasteet on ratkaistava yhdessä. Keskeisinä tavoitteina on vähäpäästöisen Suomen rakentaminen ja kansainvälisten ilmastoratkaisujen edistäminen.

Hallitus tasapainottaa taloutta toteuttaen samalla ekologista verouudistusta. Laajemmat verojärjestelmän uudistukset tehdään vaalien jälkeen perusteellisen keskustelun ja äänestäjien antaman mandaatin perusteella. Valittua linjaa puoltaa se, että Hetemäen työryhmän esittämä kokonaisuus nähdään vasta vuoden lopulla.

– Taloustilanteen orastava elpyminen on niin herkässä vaiheessa, että merkittäviä muutoksia jo aiemmin sovittujen veropohjan laajennusten lisäksi ei tässä tilanteessa ole syytä kiirehtiä. Vihreä eduskuntaryhmä toivoo vaaleissa laadukasta keskustelua verotuksen kokonaisuudesta sen sijaan, että kukin esitys ammutaan yksi kerrallaan alas, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä verotuksen painopistettä on siirrettävä ympäristö- ja kulutusverotuksen suuntaan varmistaen, ettei se kasvata tuloerojen kasvua. Vastapainoksi tuloverotuksen kevennykset on suunnattava pienituloisille. Yritysverotuksen puolella painopisteen tulee siirtyä yrityksen voiton verottamisesta osinkojen verottamiseen.

– Hallituksen sitoutuminen sovittuihin menokehyksiin ja menojen kattamiseen tarvittavin osin velkarahoituksella turvaa sen, että ihmisten ei tarvitse huolehtia turvaverkon tai palvelujen rapautumisesta. Hallitus ei ryhdy kansalaisten asemaa tai talouden elpymistä vaarantaviin leikkauksiin, vaan etsii kestävämpiä tapoja vakauttaa taloutta.

Hallitus on sitoutunut vanhemmuuden kustannusten oikeudenmukaiseen jakamiseen sekä perhevapaajärjestelmän kehittämiseen. Vanhempainvapaata on pidennettävä, jotta samalla kummallekin vanhemmalle voidaan kiintiöidä pitempi osuus vanhempainvapaasta. Miesten perhevapaiden käyttö on selvästi sidoksissa järjestelmän kannustimiin. Miesten aseman vahvistaminen perheessä parantaa samalla naisten asemaa työelämässä.

Harmaan talouden torjunta parantaa sääntöjen mukaan toimivien yrittäjien ja kaikkien työntekijöiden asemaa. Kiireellisimpinä toimina toteutetaan mm. urakanantajan ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen ja lähetettyjen työntekijöiden verovastuun tehostaminen.

Hallituksen sitoutuminen periaateratkaisuihin, jotka mahdollistavat julkisen sektorin hallussa olevan tiedon avaamisen ja saatavuuden, avaa mahdollisuuksia ja lisää Suomen mahdollisuuksia kilpailla tietoyhteiskuntakehityksessä.


Lue puhe kokonaisuudessaan

 

 

 

 

 

Jaa sivu: