— Suvi Reijonen

Tuija Brax ampuma-aselain uudistuksesta: Kaikki keinot käyttöön joukkosurmien ehkäisyssä

Oikeusministeri Tuija Braxin mielestä ampuma-aselain toisen vaiheen uudistus on vasta niin varhaisessa vaiheessa, että Kauhajoen koulusurmia selvittäneen tutkintalautakunnan suositusta kieltää puoliautomaattiset käsiaseet, tulee vakavasti harkita. 

– Hallituksen on tarkoitus käsitellä asia iltakoulussa vasta, kun eduskunta on syksyllä lyönyt lukkoon ampuma-aselain uudistuksen ensimmäisen vaiheen sisällön. Tästä iltakoulukäsittelystä on pidettävä kiinni.

Ampuma-aselakihankkeen ensimmäisen vaiheen esityksen valtioneuvostokäsittelyssä pöytäkirjaan liitettiin valtioneuvoston yksimielinen lausuma, jonka mukaan toisen vaiheen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet kieltää sellaisia yksittäisiä puoliautomaattisten käsiaseiden tai isokaliiperisten revolvereiden malleja, jotka eivät sovellu ampumaurheilukäyttöön. Tähän lausumaan liittyvistä selvityksistä tulee myös keskustella iltakoulussa.

Ensimmäisen vaiheen hallituskäsittelyn jälkeen Kauhajoen koulusurmia selvittänyt tutkintalautakunta suositti raportissaan sellaisten käsiaseiden, joilla on mahdollista ampua lyhyessä ajassa paljon laukauksia, pois keräämistä esimerkiksi maksua vastaan. Lisäksi lautakunta suositti, ettei uusia hankkimislupia myönnetä näille aseille.

– Kauhajoen tutkintalautakunta on tehnyt perusteellisen tutkinnan. Lautakunnan perustelluista päätelmistä on syytä käydä keskustelu samalla, kun ampuma-aselain uudistuksen jatkosta päätetään. Meistä kukaan ei voi olla varma, että tällaisia rikoksia ei tapahdu enää koskaan, mutta meidän täytyy rohkeasti etsiä ratkaisuja, jotka pienentävät vastaavien järkyttävien tapahtumien riskiä tulevaisuudessa.  

Puoliautomaattisten käsiaseiden täyskielto ei ole ainoa ratkaisu joukkosurmien estämiseksi. Lautakunta teki ehdotuksia myös mielenterveystyöstä, koulujen turvallisuudesta, viranomaistyöstä ja psykososiaalisesta tuesta. Myös kaikki jo esitetyt ampuma-aselain kiristykset, kuten aseluvan saannin edellytysten tiukentaminen ja uudet ikärajat tulevat lisäämään turvallisuutta.

- Täyskiellon esteeksi voi nousta kiellettävien asetyyppien määrittelyn vaikeus tai pois lunastamisen hinta. Yksi toimiva vaihtoehto voisi olla puoliautomaattisten käsiaseiden kotisäilytyksen rajoittaminen tavalla, jossa aseen toiminnan kannalta keskeistä osaa (esimerkiksi piippu tai sulkulaite) ei säilytettäisi kotona. Kokonaisten ja toimintavalmiiden käsiaseiden kotisäilytys kiellettäisiin.

Jaa sivu: