— Suvi Reijonen

Vihreiden eläintyöryhmä: Maataloustuet suunnattava luomuun

Vihreiden eläintyöryhmä vaatii maataloustukien suuntaamista luomukotieläintuotannon tukemiseen. Luomukotieläintuotteet ovat eettisempi vaihtoehto kuin tehotuotetut tuotteet. Luomu on kuitenkin Suomessa yhä lähes lapsenkengissä. Syynä siihen ovat kehittymättömät luomutuotteiden markkinat.

Kuluttajat suosivat yhä enemmän tuotantotapoja, jotka lisäävät eläinten hyvinvointia ja jonka kriteerit täyttävät tiedostavamman kuluttajan vaatimukset. Tehoeläintuotantoon liittyy painavia eettisiä sekä ylituotannon ongelma.

Vuonna 2008 luomukotieläintuotteiden osuus eläintuotteiden kulutuksesta oli vain alle yhden prosentin, vaikka peltopinta-alasta on luomua seitsemän prosenttia. Suomessa on paljon kotieläintiloja, joissa pellot ovat luomutuotannossa ja eläimet tavanomaisessa tuotannossa.

Maa- ja metsätalousministeriön on ripeästi otettava käyttöön tehokkaat keinot, joilla luomukotieläintuotanto saadaan kehittymään Suomessa. Luomutuotantoon siirtymisen esteitä on purettava suuntaamalla tukia tuotantorakennuksiin tehtäviin investointeihin. Myös luomuketjun yhteistyötä on kehitettävä valkuaisomavaraisuuden sekä luomusikojen ja - kanojen kasvatuksen edistämiseksi. Tuotannon kehittämiseksi on panostettava myös luomuneuvontaan ja -tutkimukseen.

Investointeihin ja menekinedistämiseen suunnatut tuet on ohjattava luomutuotantoon ja luomumarkkinoiden edistämiseen.

- Pidemmällä tähtäimellä tulisi päästä siihen, että kaikki kotimainen kotieläintuotanto on luomua, toteaa vihreiden eläintyöryhmän puheenjohtaja Laura Rantanen.

Luomutuotteiden kysyntää voidaan kasvattaa Ruotsin mallin mukaan tukemalla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia hankintoja julkisissa keittiöissä.

- Se voidaan esimerkiksi kouluruokailussa toteuttaa niin, että lisätään kasvisruoan määrää ja suositaan luomulihaa, Rantanen sanoo.

Naapurimaassamme on asetettu tavoitteeksi luomun 25 prosentin osuus julkisista ruokahankinnoista. Ruotsissa monet kunnat ovat jo yltäneet tähän tavoitteeseen. Julkisen tahon sitoutuminen luomuhankintoihin toisi Suomessakin erityisesti eläintuotantopuolelle selkeän viestin siitä, että luomuelintarvikeketjun kehittämiseen kannattaa panostaa.

Jaa sivu: