— Suvi Reijonen

Vihreä eduskuntaryhmä: Opiskelijoiden toimeentulo ei saa pudota kelkasta

Vihreä eduskuntaryhmä on pääosin tyytyväinen valtiovarainministeriön budjettiesityksen yleiseen talous- ja veropoliittiseen linjaan. Hallitus aloittaa velkaantumisen vastuullisen vähentämisen toteuttamalla kunnianhimoista ympäristöverouudistusta ja edistämällä Suomen rakennemuutosta kohti vähäpäätöistä yhteiskuntaa.

Menojen suhteen vihreä eduskuntaryhmä haluaa maltillisia muutoksia budjettineuvotteluissa. Vihreä eduskuntaryhmä korostaa, että opiskelijoiden toimeentulo sidotaan indeksiin ja turvataan sen tason kehitys kuten muissakin etuuksissa.

- Nyt on löydettävä ratkaisuja, jotta opiskelijat eivät jää muihin ryhmiin nähden kohtuuttomaan asemaan. Budjettiriihessä on tehtävä päätös opintotuen sitomisesta indeksiin, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö tiiivisti kesäkokouksen tunnelmat.

Niinistö on huolissaan Itämeren suojelun rahoituksen turvaamisesta.

- Näiden rahojen turvaaminen ympäristöministeriölle on meille keskeinen tavoite budjettineuvotteluissa, Niinistö sanoi.

Vihreät puolustavat yliopistojen perusrahoitusta.

- Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksut on vihdoin saatava ensi vuoden budjettiin, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto sanoo. Yliopistoille luvattiin yliopistolain hyväksymisen yhteydessä, ettei niille tule mitään uusia maksuja, joita niille ei täysimääräisesti korvattaisi. Tämä lupaus on aika lunastaa.

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osalta keskeistä on työpajatoiminnan riittävän rahoituksen turvaaminen.

- Opiskelusta syrjäytyneiden nuorten saaminen takaisin opintoihin on ensiarvoisen tärkeää. Työpajatoiminta on auttanut monia koulupudokkaita kartuttamaan osaamistaan ja työllistymään. Työpajoille esitetään nyt 4M€ vähemmän viime vuoden tasoon nähden. Tämä määräraha on ehdottomasti palautettava.

- Vihreä eduskuntaryhmä on erittäin tyytyväinen pääministeri Kiviniemen lupaukseen turvata Seinäjoki-Oulu-radan rahoitus vihreiden tavoittelemalla tavalla. Pääpainon on oltava selkeästi radoissa. Seuraavissa hallitusneuvotteluissa on tehtävä kunnianhimoinen suunnitelma Suomen liikennepolitiikan päivittämiseksi, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kirsi Ojansuu sanoo.

Jaa sivu: