— Suvi Reijonen

Vihreät budjettiriihen tuloksista: Budjetti tukee työllisyyttä ja talouden tervehdyttämistä

- Harmaan talouden torjuntaan merkittävä lisäpanostus

Hallituksen budjettiesitys luo edellytyksiä talouden tervehdyttämiselle. Ekologinen verouudistus ja uusiutuvan energian paketti uudistavat taloutta energiatehokkaampaan suuntaan sekä luovat uutta työtä ja vientimahdollisuuksia Suomelle.

- Ekologisen verouudistuksen avulla aloitetaan julkisen talouden tasapainottaminen, mikä on tärkeää velkaantumisen hillitsemiseksi, Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki sanoo.

Vihreät ovat tyytyväisiä, että hallituksen johdonmukainen työllisyyspolitiikka saa jatkoa budjettiesityksessä.

- Aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ohjataan 530 miljoonaa euroa. Sillä saa edistettyä 90 000 ihmisen työllistymistä. Nämä ihmiset saavat esimerkiksi mahdollisuuden omaehtoiseen opiskeluun työttömyysturvalla, oppisopimuskoulutukseen js Startti-rahaan. Lisäksi nuorten Sanssi-kortin jatketaan, Sinnemäki toteaa.

Talouden tervehdyttämisen kannalta on tärkeää, että hallitus on vahvasti sitoutunut harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan: harmaan talouden torjunta parantaa lakia noudattavien yrittäjien kilpailuedellytyksiä. Budjettiriihessä lisättiin kuusi miljoonaa euroa syyttäjille, tuomioistuimille, poliisille ja ulosoton erikoisperintään, jotta talousrikosten käsittelyä ja varojen takaisinsaantia saadaan tehostettua. Erikoisperinnällä on pystytty jäljittämään rahoja muun muassa veroparatiiseista.

- Harmaan talouden torjunta ja talousrikosten käsittely on tärkeää, jotta veroja ja julkisia maksuja välttelevät yritykset eivät saa kilpailuetua ja jotta järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuudet kapenevat. Lisäpanoksilla tähdätään siihen, että laajat oikeuskäsittelyt eivät viivästy kohtuuttomasti ja talousrikostutkinnat eivät ruuhkauta tuomioistuimia ja syyttäjää, oikeusministeri Tuija Brax sanoo.

Vihreät ilmoittivat ennen riihtä tavoitteekseen Seinäjoki-Oulu -ratahankkeen jatkon. Rahoitus löytyi ilman, että jo suunniteltuja väylähankkeita tarvitsee peruuttaa.

- Hankkeen rahoituksen katkeaminen olisi pidentänyt kokonaisurakkaa, mikä olisi tarkoittanut, että liikenne takkuaisi ratapätkällä entistä pidempään. Isojen ratahankkeiden pätkärahoitus on typerää myös puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta: hankkeiden alasajo ja käynnistäminen maksaa, Brax sanoo.

Valtiovarainministeri Kataisen budjettiesityksestä uupui kolme miljoonaa Itämeren suojelusta.

Vihreille oli tärkeää, ettei Itämeren suojelurahoja oteta muista luonnosuojeluun tarkoitetuista rahoista.

- Olen tyytyväinen, että Itämeren suojeluun saadaan lisää rahaa ja Eteläisen Suomen metsien suojelun Metso-määrärahat luonnonsuojelualueiden hankintaan kasvavat selvästi, sanoo Sinnemäki.

Kunnallisveron perusvähennyksen indeksitarkistus on periaatteelliselta kannalta tärkeä päätös.

- Hintojen nousu on perinteisesti vaikuttanut vain ansiotuloverotukseen. Nyt vastaavaa ajattelua päätettiin soveltaa perusvähennykseen. Kyseessä on merkittävä ajattelutavan muutos, vaikka euroissa perusvähennyksen korotus jääkin pieneksi. Jos vähennys vastaisuudessakin seuraa hintojen nousua, vältetään jatkuva pienituloisten verojen kiristyminen, Sinnemäki toteaa.

Kunnallisveron perusvähennyksen kautta pieniä työtuloja tai työmarkkinatukea saavan verotus on keventynyt koko hallituskauden aikana yhteensä vuositasolla noin 200 eurolla.

Jaa sivu: