— Suvi Reijonen

Vihreät esittelivät asevelvollisuuslinjauksensa: Vihreät pienentäisivät reservin kokoa 75 000 - 150 000 sotilaaseen

Vihreät esittävät asevelvollisuuslinjauksissaan, että Suomessa siirrytään kohti valikoivaa, sukupuolten kesken tasa-arvoista asevelvollisuutta.

- Yleisesti hyväksytyt uhkakuvat eivät näytä edellyttävän, että Suomen tulisi ylläpitää 350 000 miehen massa-armeijaa ja yleistä asevelvollisuutta. Suomeen ei arvioida kohdistuvan minkäänlaista sotilaallista uhkaa ilman, että se olisi osa laajempaa kansainvälistä konfliktia, puolustusvaliokunnan jäsen Pekka Haavisto pohjusti Vihreiden asevelvollisuuslinjauksia tiedotustilaisuudessa. Vihreiden linjauksissa todetaan, että perustuslakiin kirjattu maanpuolustusvelvollisuus jäisi kriisitilanteiden osalta voimaan. Sotilaallisen kriisin uhatessa valtio voi velvoittaa tarpeellisen määrän kansalaisiaan suorittamaan asevelvollisuuden

Vihreät katsoo, että massiivisen maahyökkäyksen uhkaan varautumisen sijasta resurssit on käytettävä tehokkaasti vastaamaan nykyajan uhkia.

- Sodanajan asevoimaksi riittää joukko, jolla voidaan vastata niin sanottuun strategiseen iskuun ja ehkäistä siviileihin kohdistuva sotilaallinen terrori. Reservin kooksi riittää varustuksesta laadusta riippuen noin 75 000–150 000 sotilasta. Tämä voidaan saavuttaa, jos noin 8–20 prosenttia ikäluokasta, mukaan lukien sekä miehet että naiset, suorittaisi varusmiespalveluksen, sanoo kansanedustaja Johanna Sumuvuori.

Jatkossa asepalveluksen suorittavat tulee valita ensisijaisesti vapaaehtoisista, joista tehdään karsintaa terveys- ja kuntoperusteilla sekä psykologisilla testeillä. Kun palveluksessa annettavan koulutuksen sisältö on tehokasta ja korkeatasoista, palvelun mielekkyys houkuttelee riittävän joukon koulutettavia vapaaehtoisia.

- Vapaaehtoisuutta voi kannustaa paremmilla sosiaalisilla eduilla ja mahdollisuudella toimia myös kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä. Arvontamenettelyä voidaan käyttää, jos vapaaehtoisten määrä ei riitä. Armeijan erityistehtäviin voitaisiin etsiä nykyistä tarkemmin tehtäviin koulutettavia, jolloin pienemmällä joukolla koulutettavia pärjättäisiin, sanoo Haavisto.

Vihreät katsoo, että valikointia tehdään paljon jo nyt, mutta ”arvonta” suoritetaan synnytyslaitoksella: naiset eli puolet koko ikäluokasta on valikoitu lähes kokonaan pois. Miesikäluokastakin noin 70 prosenttia suorittaa varusmiespalveluksen. Koko ikäluokasta alle 40 prosenttia käy armeijan.

Asevelvollisuutta on Suomessa pidetty valtiolle edullisena keinona järjestää puolustus. Puolustusbudjettiin käytetty osa ei kuitenkaan kerro kansantaloudellisia kokonaiskustannuksia.

- Asevelvollisten menettämien työtulojen aiheuttama kansantaloudellinen kustannus on noin prosentin bruttokansantuotteesta. Työuran aloittaminen voi viivästyä asevelvollisuuden takia yhden ihmisen kohdalla 6–24 kuukautta. Tämä tarkoittaa merkittäviä henkilökohtaisia palkka- ja eläkemenetyksiä. Valikoiva asevelvollisuus on pehmeä keino pidentää työuria. Se vähentää maanpuolustuksen epäsuoria menoja ja on kansantaloudellisesti tarkoituksenmukaisempi, Sumuvuori toteaa.

- Maanpuolustuksen tehokas järjestäminen joudutaan joka tapauksessa miettimään seuraavalla hallituskaudella. Asejärjestelmien kustannukset ovat nousseet, ja yhden tehokkaan taistelijan varustaminen on entistä kalliimpaa. Myös kansainvälisten kriisinhallintatehtävien tekninen ja

koulutuksellinen vaatimustaso on noussut. Puolustukseen käytettävillä määrärahoilla on tulevaisuudessa saatava irti yhä enemmän tehokkuutta ja osaamista, Haavisto toteaa.

Pitkällä aikavälillä Vihreät tavoittelee täyteen vapaaehtoisuuteen perustuvaa kutsuntamenettelyä.

Suomalainen asevelvollisuusarmeija laajoine reserveineen on jo poikkeus Euroopassa. Vain Kreikalla ja Kyproksella on Suomen lisäksi laaja yleinen miesten asevelvollisuus. Ruotsi siirtyi kesällä ammattiarmeijaan. Saksa harkitsee asevelvollisuudesta luopumista.

Vihreiden asevelvollisuuslinjausten valmistelutyötä johti Vihreiden turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Johanna Sumuvuori.

Vihreiden asevelvollisuuslinjaukset verkossa

Tilaisuudessa esitetyt kalvot liitteenä 

Jaa sivu: