— Vesa Saarinen

Vihreiden hallitusryhmä: Oulu-Seinäjoki -radan rahoitustarve ratkaistava

TIEDOTE 4.8.2010

Vihreiden hallitusryhmä:

OULU-SEINÄJOKI -RADAN RAHOITUSTARVE ON RATKAISTAVA

Työllisyyskehitys on kääntynyt hitaasti parempaan suuntaan. Hallituksen elvyttävä politiikka on toiminut: elvyttävällä politiikalla on saatu aikaiseksi työllisyyskehityksen suunnan muutos ja talouden elpyminen.

- Energiaverojen korotus jatkaa hallituksen ekologista verouudistusta. Valtionvarainministeriön budjettiesityksen sisältämät veroratkaisut ovat perusteltuja. Sitä suuremmat kiristykset haittaisivat talouden ja työllisyyden kehitystä. Liinoja ei saa panna kiinni liian nopeasti, Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki sanoi.

Uusiutuvan energian paketin rahoitus tukee osaltaan talouden rakennemuutosta ja kotimaista työllisyyttä energia-alalla päästöjen vähentämisen lisäksi, Sinnemäki totesi.

-Olen myös tyytyväinen siihen, että 2011 kehitysyhteistyömäärärahat nousevat jo kehysriihessä sovitut 90 miljoonaa euroa, eikä mitään lisäleikkauksia ole tehty, Sinnemäki sanoi.

Vihreiden mielestä rautateiden rahoituksen kriisi on suurempi kuin lentoliikenteen.

- Haemme Oulu-Seinäjoki-radalle riittävää rahoitusta. Seinäjoen seudun kehityksen kannalta vaikuttavampaa on panostaa raideliikenteen edellytyksiin sekä etelä- että pohjoissuuntaan, oikeusministeri Brax sanoi.

- Oulu-Seinäjoki -radan rahoitustarve on ratkaistava, se on valtakunnan tärkein liikennehanke. Tällä hetkellä rahoitusta puuttuu 35 miljoonaa euroa. On löydettävä keino, jolla kunnostustöiden jatko ensi vuonna turvataan. Valtiovarainministeriön esittämä viisi miljoonaa ei riitä mihinkään, Brax sanoi.

- Seinäjoen lentoliikenteen tukemisen sijaan rahat voisi laittaa nopeampien junayhteyksien rakentamiseen. Seinäjoen junayhteys on niin nopea, että se käytännössä poistaa lentämisen tarpeen tällä välillä, Brax sanoi.

- Seuraaviin hallitusneuvotteluihin on valmisteltava paketti, joka takaa riittävän rahoituksen ratojen kunnossapidolle ja uusille ratainvestoinneille. Suhteen verrattuna tierahoihin pitäisi olla nykyisen 50-50 sijaan 70-30. Infrastruktuuri-investoinnit on poistettava kehyksistä. Lähdemme hakemaan vaaleissa kannatusta ratojen nostamiselle Suomen liikennepolitiikan keskiöön. Suomi on saatava raiteille, Brax totesi.

Sata-komitea on esittänyt työmarkkinatuen tarveharkinnan poistoa. Vihreiden mielestä esitys on toteutettava jo seuraavassa budjetissa.

- Työmarkkinatuen kytkös puolison tuloihin on purettava. Tämä on tärkeä köyhyyttä vähentävä keino, joka lisää sosiaaliturvan henkilökohtaisuutta ja olisi tärkeä konkreettinen tapa parantaa työnteon kannustavuutta, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö totesi.

- Suomen maatalouden päästöt Itämereen on saatava vähenemään. Suomi on antanut tästä myös kansainvälisiä sitoumuksia, ja työtä päästöjen vähentämiseksi on jo tehty pilotoimalla. Hankkeiden hyvät kokemukset on nyt otettava laajemmin käyttöön ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Itämeren suojelun rahoitus on turvattava, ja näiden rahojen turvaaminen ympäristöministeriölle on meille keskeinen tavoite budjettineuvotteluissa, Niinistö totesi.

Jaa sivu: